2015-06-03 15:48

2015-06-03 15:48

Åmåls kommun köper Seaside för 8,4 miljoner kronor

ÅMÅL

Åmåls kommun köper hamnkrogen Seaside av Marcus Engebretsen för 8,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge det kommunala bolaget Åmåls Kommunfastigheter i uppdrag att köpa fastigheten.

I planerna ingår att göra om krogen till ett aktivitetshus med olika verksamheter. Kommunen vill hyra ut restaurangen, men kombinera den med fler aktiviteter, med allt från turistinformation och kulturliv till konferenser och möten.

– När vi arbetar med centrum och Gamla staden kommer vi gång på gång tillbaka till den här fastigheten. Den är strategiskt viktig, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S).

Åkab kommer inte att låna till köpet utan får ett aktieägartillskott från kommunen. Beslutet fattas formellt av kommunfullmäktige den 17 juni.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge det kommunala bolaget Åmåls Kommunfastigheter i uppdrag att köpa fastigheten.

I planerna ingår att göra om krogen till ett aktivitetshus med olika verksamheter. Kommunen vill hyra ut restaurangen, men kombinera den med fler aktiviteter, med allt från turistinformation och kulturliv till konferenser och möten.

– När vi arbetar med centrum och Gamla staden kommer vi gång på gång tillbaka till den här fastigheten. Den är strategiskt viktig, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S).

Åkab kommer inte att låna till köpet utan får ett aktieägartillskott från kommunen. Beslutet fattas formellt av kommunfullmäktige den 17 juni.