2015-06-02 13:57

2015-06-02 13:57

Bruksområdet får nationellt pris

FENGERSFORS: "En spännande arena"

Fengersfors bruk har av Svenska industriminnes­föreningen utses till Årets industriminne. Utmärkelsen kommer att delas ut i augusti.

Bruksområdet i Fengersfors utanför Åmål får utmärkelsen Årets indistriminne 2015 med motibveringen: ”För omvandlingen av en överbliven processindustri till en spännande arena för industrihistoria, konstnärligt skapande och företagande”.

De nuvarande ägarna, familjen Rosenblad, har med offentligt stöd arbetat tillsammans med olika aktörer för att bevara det industrihistoriska värdet, men också för att säkra platsens framtid.

Not Quite på plats

En viktig del av brukets nya publika identitet är konstnärskollektivet Not Quite, som gett Fengersfors en kreativ kraftinjektion.

Som på otaliga andra platser blev skogen och vattenkraften basen för välstånd i Fengersfors. Först kring järnhantering och senare för tillverkning av massa och papper. Från Fengersfors exporterades produkter över hela världen.

Men 1977 lade sig röken, maskinerna tystnade och arbetstillfällena försvann. Idag består bruket av den storskaliga bruksanläggningen i rött tegel, komplett med ångskorsten, kraftcentral och de viktigaste delarna av tillverkningslinjen – från vedintag till pappersmaskin.

Får priset i augusti

Utmärkelsen delas ut i på plats i Fengersfors lördagen den 15 augusti i närvaro av Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Västsvenska turistrådet.

Bruksområdet i Fengersfors utanför Åmål får utmärkelsen Årets indistriminne 2015 med motibveringen: ”För omvandlingen av en överbliven processindustri till en spännande arena för industrihistoria, konstnärligt skapande och företagande”.

De nuvarande ägarna, familjen Rosenblad, har med offentligt stöd arbetat tillsammans med olika aktörer för att bevara det industrihistoriska värdet, men också för att säkra platsens framtid.

Not Quite på plats

En viktig del av brukets nya publika identitet är konstnärskollektivet Not Quite, som gett Fengersfors en kreativ kraftinjektion.

Som på otaliga andra platser blev skogen och vattenkraften basen för välstånd i Fengersfors. Först kring järnhantering och senare för tillverkning av massa och papper. Från Fengersfors exporterades produkter över hela världen.

Men 1977 lade sig röken, maskinerna tystnade och arbetstillfällena försvann. Idag består bruket av den storskaliga bruksanläggningen i rött tegel, komplett med ångskorsten, kraftcentral och de viktigaste delarna av tillverkningslinjen – från vedintag till pappersmaskin.

Får priset i augusti

Utmärkelsen delas ut i på plats i Fengersfors lördagen den 15 augusti i närvaro av Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Västsvenska turistrådet.