2015-06-01 16:54

2015-06-01 16:54

40-talet nya jobb uppstod på kort tid

INDUSTRI: IF Metall ser positiv trend i Åmål

De senaste månaderna har IF Metall Norra Älvsborg noterat en markant ökning av antalet visstidsanställningar inom industrin i Åmål.

– Vi hoppas att trenden håller i sig till hösten, säger ombudsmannen Per Källvik.

På kort tid har IF Metall fått kännedom om ett 40-tal nya jobbtillfällen i Åmåls kommun. Ökningen är kraftig och har kommit snabbare än vad fackförbundet hade väntat sig.

– Det här är en trend som vi tidigare har sett söderut, i Trollhättan och Göteborg, men i norra Dalsland har det inte skett speciellt mycket förrän nu, säger Per Källvik.

Flera går bra

Trendbrottet märks framförallt i form av nya eller förlängda visstidsanställningar och att personalen jobbar mer övertid. På vissa platser är det till och med tal om helt nya skift. Bland andra har Åmålsföretagen Spicer Nordiska Kardan, Sem AB och Håkanssons Sågblad bidragit till utvecklingen.

– Ibland när det sker sådana här uppsving beror på att en viss nisch går extra bra, fast den här gången handlar det om företag som är verksamma i flera olika branscher, säger Per Källvik.

Hopp till hösten

Många av visstidsanställningarna löper i nuläget fram till sommaren, men IF Metall hoppas så klart att framgångsvågen ska sträcka sig längre än så. Om bara orderingång håller i sig borde företagen kunna förlänga en del tjänster eller omvandla dem till fastanställningar framåt hösten, menar Per Källvik.

– Jag har egentligen inget bra svar på varför siffrorna pekar uppåt nu. Det kan handla om allt från förbättrad ekonomi och ökad köpkraft hos kunderna till rena tillfälligheter.

Märks i Mellerud

Även i Mellerud tycker sig IF Metall se tendenser till ett positivt trendbrott. Exempelvis har företaget Hellbergs Dörrar beslutat om produktionsövertid. I Bengtsfors står utvecklingen stilla, men Per Källvik håller det inte för osannolikt att en positiv effekt snart blir synlig där också.

På kort tid har IF Metall fått kännedom om ett 40-tal nya jobbtillfällen i Åmåls kommun. Ökningen är kraftig och har kommit snabbare än vad fackförbundet hade väntat sig.

– Det här är en trend som vi tidigare har sett söderut, i Trollhättan och Göteborg, men i norra Dalsland har det inte skett speciellt mycket förrän nu, säger Per Källvik.

Flera går bra

Trendbrottet märks framförallt i form av nya eller förlängda visstidsanställningar och att personalen jobbar mer övertid. På vissa platser är det till och med tal om helt nya skift. Bland andra har Åmålsföretagen Spicer Nordiska Kardan, Sem AB och Håkanssons Sågblad bidragit till utvecklingen.

– Ibland när det sker sådana här uppsving beror på att en viss nisch går extra bra, fast den här gången handlar det om företag som är verksamma i flera olika branscher, säger Per Källvik.

Hopp till hösten

Många av visstidsanställningarna löper i nuläget fram till sommaren, men IF Metall hoppas så klart att framgångsvågen ska sträcka sig längre än så. Om bara orderingång håller i sig borde företagen kunna förlänga en del tjänster eller omvandla dem till fastanställningar framåt hösten, menar Per Källvik.

– Jag har egentligen inget bra svar på varför siffrorna pekar uppåt nu. Det kan handla om allt från förbättrad ekonomi och ökad köpkraft hos kunderna till rena tillfälligheter.

Märks i Mellerud

Även i Mellerud tycker sig IF Metall se tendenser till ett positivt trendbrott. Exempelvis har företaget Hellbergs Dörrar beslutat om produktionsövertid. I Bengtsfors står utvecklingen stilla, men Per Källvik håller det inte för osannolikt att en positiv effekt snart blir synlig där också.