2015-05-22 17:33

2015-05-22 17:33

Plantagets nya rabatter tar form

ÅMÅL: Arbetet har påbörjats

Första delen i arbetet med att bygga om Plantaget har inletts. I torsdags lades stålramar till nya rabatter ut kring kungsstenen.

Ombyggnaden är planerad till i höst, och att vara klar nästa sommar, men redan den här veckan inledde teknik- och fritidsförvaltningen arbetet så smått.

Och snabbt gick det. Området kring minnesstenen som sattes upp i samband med kung Gustav VI Adolfs besök i Åmål 1951 har fått nya rabatter och grusgångar iordningställda.

Nu ligger jordbäddarna klara för plantering. Den njurformade perennrabatten har ersatts av en rad mindre, oregelbundet formade rabatter, som är upphöjda och kantade med stålplåt.

Ombyggnaden av Plantaget beräknas totalt kosta 1,2 miljoner kronor, varav 750 000 kronor i materialkostnader. I arbetet som väntar ingår bland annat en ny fontän och ett trädäck i anslutning till ån och lekplatsen. Statyerna ”Susanna i badet” och ”Eva” ska också få framträdande platser.

Plantaget var från början Åmåls torg, och en liten ruta med stenläggning har sparats som minne av den tiden.

Redan 1904 anlades den första vattenfontänen. Den nuvarande är från 1959.

Ombyggnaden är planerad till i höst, och att vara klar nästa sommar, men redan den här veckan inledde teknik- och fritidsförvaltningen arbetet så smått.

Och snabbt gick det. Området kring minnesstenen som sattes upp i samband med kung Gustav VI Adolfs besök i Åmål 1951 har fått nya rabatter och grusgångar iordningställda.

Nu ligger jordbäddarna klara för plantering. Den njurformade perennrabatten har ersatts av en rad mindre, oregelbundet formade rabatter, som är upphöjda och kantade med stålplåt.

Ombyggnaden av Plantaget beräknas totalt kosta 1,2 miljoner kronor, varav 750 000 kronor i materialkostnader. I arbetet som väntar ingår bland annat en ny fontän och ett trädäck i anslutning till ån och lekplatsen. Statyerna ”Susanna i badet” och ”Eva” ska också få framträdande platser.

Plantaget var från början Åmåls torg, och en liten ruta med stenläggning har sparats som minne av den tiden.

Redan 1904 anlades den första vattenfontänen. Den nuvarande är från 1959.