2015-05-22 14:05

2015-05-22 14:05

Kunnighet gav belöning

ÅMÅL–SÄFFLE: Fyra gymnasieelever prisades av industrin

Tre elever från Karlbergsgymnasiet i Åmål och en från Herrgårdsgymnasiet i Säffle har blivit 5 000 kronor rikare lagom till studenten. Stipendiet delas ut av de lokala industriföreningarna.

Det var festligt värre i konferenslokalen på Karlbergsgymnasiet när Åmåls industriförening och Säffleindustrins samarbetsgrupp i går tillkännagav vilka som kommer att få deras stipendium. Utmärkelsen instiftades 2010 och delas årligen ut till kunniga gymnasieelever.

– Tanken är att manifestera vilka utbildningar som vi tycker är viktigare än någonting annat. Genom att värna lite extra om dem som läser natur-, teknik-, el- och industriprogrammen hoppas vi exempelvis få ut fler ingenjörer på den lokala arbetsmarknaden, säger Peter Hägg, vd för Somas instrument AB i Säffle.

Årets stipendium går till Karlbergseleverna Marcus Johansson (industri), Robert Fransson (industri) och Amanda Elisabeth Karlsson (naturvetenskap), samt Herrgårdsgymnasiets Daniel Bäck (teknik).

Ingen tjej från Säffle

I vanliga fall brukar priserna fördelas jämt mellan skolor och kön, men den här gången var det ingen tjej som sökte från Herrgårdsgymnasiet. Därför bestämde juryn att uppmärksamma två industrielever från Karlbergsgymnasiet i stället.

– Det gick inte att särskilja Marcus Johansson och Robert Fransson. Båda är lika duktiga, säger Peter Hägg, som tillkännagav stipendiaterna ihop med Tom Gustavsson, chef för Sem AB i Åmål.

Urvalsprocessen började med att alla som går i årskurs tre och läser natur-, teknik, el och industriprogrammet fick möjlighet att skicka in en personlig ansökan.

Som en jobbansökan

Utifrån de cirka 20 brev som skickades in gallrade juryn ut sju slutkandidater som kallades till intervju.

– Det är lite så här det går till när man söker jobb. Det gäller att stå på sig och visa vem man är, säger Tom Gustavsson.

Stipendiet består av 5 000 kronor, diplom och en gemensam inspirationsresa till två framgångsrika industriföretag i Värmland.

Ingen av mottagarna visste i går vad de ska gör a med pengarna, men åtminstone tre av dem kommer att fortsätta inom industrin, vad det verkar.

– Jag vill komma ut och jobba så fort som möjligt, säger Marcus Johansson, som redan har börjat skicka ut ansökningar.

Lite längre lär det dröja innan Daniel Bäck kommer ut i arbetslivet. Han siktar i första hand på fortsatta studier vid Chalmers.

– Jag vill läsa automation och mekanik. Då blir man civilingenjör, säger den tekniskt lagde Säffleeleven.

Det var festligt värre i konferenslokalen på Karlbergsgymnasiet när Åmåls industriförening och Säffleindustrins samarbetsgrupp i går tillkännagav vilka som kommer att få deras stipendium. Utmärkelsen instiftades 2010 och delas årligen ut till kunniga gymnasieelever.

– Tanken är att manifestera vilka utbildningar som vi tycker är viktigare än någonting annat. Genom att värna lite extra om dem som läser natur-, teknik-, el- och industriprogrammen hoppas vi exempelvis få ut fler ingenjörer på den lokala arbetsmarknaden, säger Peter Hägg, vd för Somas instrument AB i Säffle.

Årets stipendium går till Karlbergseleverna Marcus Johansson (industri), Robert Fransson (industri) och Amanda Elisabeth Karlsson (naturvetenskap), samt Herrgårdsgymnasiets Daniel Bäck (teknik).

Ingen tjej från Säffle

I vanliga fall brukar priserna fördelas jämt mellan skolor och kön, men den här gången var det ingen tjej som sökte från Herrgårdsgymnasiet. Därför bestämde juryn att uppmärksamma två industrielever från Karlbergsgymnasiet i stället.

– Det gick inte att särskilja Marcus Johansson och Robert Fransson. Båda är lika duktiga, säger Peter Hägg, som tillkännagav stipendiaterna ihop med Tom Gustavsson, chef för Sem AB i Åmål.

Urvalsprocessen började med att alla som går i årskurs tre och läser natur-, teknik, el och industriprogrammet fick möjlighet att skicka in en personlig ansökan.

Som en jobbansökan

Utifrån de cirka 20 brev som skickades in gallrade juryn ut sju slutkandidater som kallades till intervju.

– Det är lite så här det går till när man söker jobb. Det gäller att stå på sig och visa vem man är, säger Tom Gustavsson.

Stipendiet består av 5 000 kronor, diplom och en gemensam inspirationsresa till två framgångsrika industriföretag i Värmland.

Ingen av mottagarna visste i går vad de ska gör a med pengarna, men åtminstone tre av dem kommer att fortsätta inom industrin, vad det verkar.

– Jag vill komma ut och jobba så fort som möjligt, säger Marcus Johansson, som redan har börjat skicka ut ansökningar.

Lite längre lär det dröja innan Daniel Bäck kommer ut i arbetslivet. Han siktar i första hand på fortsatta studier vid Chalmers.

– Jag vill läsa automation och mekanik. Då blir man civilingenjör, säger den tekniskt lagde Säffleeleven.