2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

Vårinsamling för människor på flykt

ÅMÅL

Röda Korsets Åmålskrets deltar i vårens insamling för människor på flykt.

På torsdag och fredag står medlemmar ute på stan med insamlingsbössor.

Över 50 miljoner människor befinner sig på flykt i världen idag. De har flytt från krig och konflikt, från våld och övergrepp och från förföljelse och terror. Målet för insamlingen är åtta miljoner kronor. Pengarna kommer bland annat att användas till nödhjälp, till efterforskning av saknade anhöriga, till juridiskt stöd i familjeåterföreningsärenden och asylärenden, men också till mötesplatser och till Röda Korsets behandlingscenter för torterade och krigsskadade.

Insamlingen pågår hela året med ett särskilt fokus på maj månad. Den 8 maj firas för övrigt Röda Korsets dag och det är i år 150 år sedan organisationen bildades.

På torsdag och fredag står medlemmar ute på stan med insamlingsbössor.

Över 50 miljoner människor befinner sig på flykt i världen idag. De har flytt från krig och konflikt, från våld och övergrepp och från förföljelse och terror. Målet för insamlingen är åtta miljoner kronor. Pengarna kommer bland annat att användas till nödhjälp, till efterforskning av saknade anhöriga, till juridiskt stöd i familjeåterföreningsärenden och asylärenden, men också till mötesplatser och till Röda Korsets behandlingscenter för torterade och krigsskadade.

Insamlingen pågår hela året med ett särskilt fokus på maj månad. Den 8 maj firas för övrigt Röda Korsets dag och det är i år 150 år sedan organisationen bildades.