2015-04-21 13:35

2015-04-21 13:37

Barnfrågor viktiga för lyckad integration

ÅMÅL: Nyanlända föräldrar utbildas i mångkulturell uppfostran

Många nyanlända har svårt att sätta sig in i det svenska samhällssystemet, inte minst när det gäller barnfrågor. Därför startar Studieförbundet Vuxenskolan i Åmål en kurs i mångkulturell uppfostran.
– Vi vill bota okunskap, säger verksamhetsutvecklaren Lena Hesselroth.

Vad innebär det egentligen att klä sitt barn efter väder? Vardagliga funderingar av det slaget cirkulerar ofta i huvudet på nyanlända småbarnsföräldrar, menar Lena Hesselroth. Hon har länge irriterat sig över bristen på grundläggande vardagsinformation till asylsökande.

– De flesta som kommer från Syrien får uppehållstillstånd, men det är inte ovanligt med väntetider på uppemot 1,5 år. Då kommer alla helt plötsligt och erbjuder hjälp, säger Lena Hesselroth.

Friviligt att delta

För att fylla vakuumet som många upplever direkt efter ankomsten till Sverige har Studieförbundet Vuxenskolan dragit i gång en studiecirkel under ledning av Hannan Quloom. Varje vecka samlas tre grupper per dag för att dela med sig av egna erfarenheter och lyssna på föreläsare från exempelvis Försäkringskassan eller kvinnojouren.

– Alla som deltar kommer hit helt frivilligt, det är inte kopplat till någon ersättning som SFI, säger Lena Hesselroth, som menar att alla kan tjäna på en snabbare introduktion i samhället.

Sverige skiljer sig

Från och med i morgon ges det även en kompletterande kurs som uteslutande vänder sig till nyanlända föräldrar. Bakom satsningen står Studieförbundet Vuxenskolan, men också en rad ideella krafter.

– Föräldraskap i Sverige ser annorlunda ut jämfört med många andra länder. Det gäller så väl dagis som förskolor och utbildningsväsendet. Därför är det viktigt att förstå hur saker och ting fungerar här, säger Lena Hesselroth.

Bland annat kommer deltagarna att få lära sig om vikten av delaktighet i barnens skolgång och varför tjejer ska vara med på gymnastikundervisningen. Diskussionsunderlaget hämtas mestadels ur boken ”Barnen i våra hjärtan”, som handlar om att stärka föräldrarnas roll i det mångkulturella Sverige. Tanken är att författaren, Sonia Sherefay, ska bjudas in till en föreläsning så småningom.

– Hon skriver om allt från familjestrikturer till vem som bestämmer. Många nyanlända är exempelvis rädda för att socialtjänsten ska ta barnen ifrån dem, säger Lena Hesselroth.

Vad innebär det egentligen att klä sitt barn efter väder? Vardagliga funderingar av det slaget cirkulerar ofta i huvudet på nyanlända småbarnsföräldrar, menar Lena Hesselroth. Hon har länge irriterat sig över bristen på grundläggande vardagsinformation till asylsökande.

– De flesta som kommer från Syrien får uppehållstillstånd, men det är inte ovanligt med väntetider på uppemot 1,5 år. Då kommer alla helt plötsligt och erbjuder hjälp, säger Lena Hesselroth.

Friviligt att delta

För att fylla vakuumet som många upplever direkt efter ankomsten till Sverige har Studieförbundet Vuxenskolan dragit i gång en studiecirkel under ledning av Hannan Quloom. Varje vecka samlas tre grupper per dag för att dela med sig av egna erfarenheter och lyssna på föreläsare från exempelvis Försäkringskassan eller kvinnojouren.

– Alla som deltar kommer hit helt frivilligt, det är inte kopplat till någon ersättning som SFI, säger Lena Hesselroth, som menar att alla kan tjäna på en snabbare introduktion i samhället.

Sverige skiljer sig

Från och med i morgon ges det även en kompletterande kurs som uteslutande vänder sig till nyanlända föräldrar. Bakom satsningen står Studieförbundet Vuxenskolan, men också en rad ideella krafter.

– Föräldraskap i Sverige ser annorlunda ut jämfört med många andra länder. Det gäller så väl dagis som förskolor och utbildningsväsendet. Därför är det viktigt att förstå hur saker och ting fungerar här, säger Lena Hesselroth.

Bland annat kommer deltagarna att få lära sig om vikten av delaktighet i barnens skolgång och varför tjejer ska vara med på gymnastikundervisningen. Diskussionsunderlaget hämtas mestadels ur boken ”Barnen i våra hjärtan”, som handlar om att stärka föräldrarnas roll i det mångkulturella Sverige. Tanken är att författaren, Sonia Sherefay, ska bjudas in till en föreläsning så småningom.

– Hon skriver om allt från familjestrikturer till vem som bestämmer. Många nyanlända är exempelvis rädda för att socialtjänsten ska ta barnen ifrån dem, säger Lena Hesselroth.