2015-04-10 11:50

2015-04-10 11:50

Yrkeschaufför hade för lite vila

ÅMÅL

Ett transportföretag i Åmål får betala 20 000 kronor i böter, för att företaget upprepade gånger överträtt bestämmelserna som reglerar kör- och vilotider. Detta upptäcktes av Transportstyrelsen vid en kontroll. Bland annat har körtiden överskridits och dygnsvilan varit för kort. Vid något tillfälle har föraren registrerat fel aktivitet i färdskrivaren. Sammanlagt har företaget gjort sig skyldigt till sju olika överträdelser.

I juli 2014 underrättades bolaget om resultatet av Transportstyrelsens tillsyn, och gavs då en möjlighet att yttra sig. Men bolaget hörde inte av sig.

Bötesbeloppet, eller sanktionsavgiften, är baserat på Åmålsföretagets årsomsättning.

Ett transportföretag i Åmål får betala 20 000 kronor i böter, för att företaget upprepade gånger överträtt bestämmelserna som reglerar kör- och vilotider. Detta upptäcktes av Transportstyrelsen vid en kontroll. Bland annat har körtiden överskridits och dygnsvilan varit för kort. Vid något tillfälle har föraren registrerat fel aktivitet i färdskrivaren. Sammanlagt har företaget gjort sig skyldigt till sju olika överträdelser.

I juli 2014 underrättades bolaget om resultatet av Transportstyrelsens tillsyn, och gavs då en möjlighet att yttra sig. Men bolaget hörde inte av sig.

Bötesbeloppet, eller sanktionsavgiften, är baserat på Åmålsföretagets årsomsättning.