2015-04-06 15:55

2015-04-06 15:55

Västtrafik ändrade sig om tågtider

DALSLAND

Västtrafik har lyssnat på protesterna mot en senareläggning av morgontåget från Åmål och Mellerud till Göteborg.

Nu blir det bara små förändringar som inte påverkar tågets ankomsttid.Västtrafik ville senarelägga det första morgontåget från Åmål och Mellerud vidare ner till Göteborg med 30 minuter, men det fick både pendlare och politiker att reagera eftersom de då såg svårigheter med att hinna till jobb och studier i tid.

Förslaget är nu att tåget avgår fem minuter tidigare, och att resenärerna från Dalsland får göra ett byte i Trollhättan, men ankomsttiden ska ändå bli den samma som i dag.

– Helst ville vi ju haft ett direkttåg, nu måste vi byta. Men detta är i alla fall bättre än det ursprungliga förslaget, säger Karin Nordin som engagerat sig i frågan genom Dalslandspendeln.

 

 

 

Nu blir det bara små förändringar som inte påverkar tågets ankomsttid.Västtrafik ville senarelägga det första morgontåget från Åmål och Mellerud vidare ner till Göteborg med 30 minuter, men det fick både pendlare och politiker att reagera eftersom de då såg svårigheter med att hinna till jobb och studier i tid.

Förslaget är nu att tåget avgår fem minuter tidigare, och att resenärerna från Dalsland får göra ett byte i Trollhättan, men ankomsttiden ska ändå bli den samma som i dag.

– Helst ville vi ju haft ett direkttåg, nu måste vi byta. Men detta är i alla fall bättre än det ursprungliga förslaget, säger Karin Nordin som engagerat sig i frågan genom Dalslandspendeln.