2015-03-23 20:00

2015-03-24 10:23

Nyfödda flickor i Åmål blir äldre än riksgenomsnittet

DALSLAND: Färgelandaborna förväntas bli äldst

Nyfödda Färgelandabor förväntas leva längst i Dalsland. Skillnaderna är stora även grannkommuner emellan och Bengtsforsbornas beräknade medellivslängd är nästan två år kortare.
I Åmål är skillnaden mellan könen störst, och nyfödda Åmålsflickor väntas leva nästan fem år längre än pojkarna.

I Åmål förväntas nyfödda flickor leva i 84,24 år, vilket är något längre än riksgenomsnittet, medan pojkarna blir 79,26 år, något under riksgenomsnittet. Det betyder att medellivslängden mellan män och kvinnor skiljer nästan fem år, medan skillnaden mellan könen i Dals Eds kommun är mindre än tre år.

Skiljer 8,5 år

Skillnaderna i medellivslängd i landet är stora och markanta även här i våra trakter. Det skiljer åtta och ett halvt år mellan hur länge en nyfödd pojke i Haparanda förväntas leva, 75,07 år, och en pojke i Åre, 83,51 år. Bland flickorna är skillnaden något mindre, sju år. Nyfödda flickor i Danderyd förväntas leva 86,36 år, medan motsvarande siffra för flickor i Norsjö är 79,42 år.

Lever 30 år längre

I genomsnitt förväntas pojkar i Sverige födda 2010–2014 leva 79,93 år och flickor 83,69 år. Den förväntade medellivslängden för nyfödda har ökat med nästan 30 år sedan år 1900, framför allt eftersom spädbarnsdödligheten sjunkit kraftigt.

Den förväntade medellivslängden har beräknats utefter dödstalen 2014. Saker som spelar in är till exempel utbildningsnivå, typ av boende och civilstånd.

I Åmål förväntas nyfödda flickor leva i 84,24 år, vilket är något längre än riksgenomsnittet, medan pojkarna blir 79,26 år, något under riksgenomsnittet. Det betyder att medellivslängden mellan män och kvinnor skiljer nästan fem år, medan skillnaden mellan könen i Dals Eds kommun är mindre än tre år.

Skiljer 8,5 år

Skillnaderna i medellivslängd i landet är stora och markanta även här i våra trakter. Det skiljer åtta och ett halvt år mellan hur länge en nyfödd pojke i Haparanda förväntas leva, 75,07 år, och en pojke i Åre, 83,51 år. Bland flickorna är skillnaden något mindre, sju år. Nyfödda flickor i Danderyd förväntas leva 86,36 år, medan motsvarande siffra för flickor i Norsjö är 79,42 år.

Lever 30 år längre

I genomsnitt förväntas pojkar i Sverige födda 2010–2014 leva 79,93 år och flickor 83,69 år. Den förväntade medellivslängden för nyfödda har ökat med nästan 30 år sedan år 1900, framför allt eftersom spädbarnsdödligheten sjunkit kraftigt.

Den förväntade medellivslängden har beräknats utefter dödstalen 2014. Saker som spelar in är till exempel utbildningsnivå, typ av boende och civilstånd.

Förväntad medellivslängd

Dals Ed: • Män 80,48 år. • Kvinnor 83,39 år.

Färgelanda: • Män 80,48 år. • Kvinnor 84,26 år.

Bengtsfors: • Män 78,81 år. • Kvinnor 82,50 år.

Mellerud: • Män 79,65 år. • Kvinnor 82,92 år.

Åmål: • Män 79,26 år. • Kvinnor 84,24 år.

Säffle: • Män 79,11 år. • Kvinnor 83,77 år.

Årjäng: • Män 79,35 år. • Kvinnor 83,57 år.

Sverige: • Män 79,93 år. • Kvinnor 83,69 år.

Källa: Statistiska centralbyrån