2015-03-13 12:02

2015-03-13 12:02

Dom mot 28-åring står fast

ÅMÅL

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd för den 28-åring från Åmål som i hovrätten dömdes till tre års fängelse för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning. Därmed står hovrättsdomen fast.

Åmålsbon hade överklagat till Högsta domstolen för att få till en resning av målet. Men Högsta domstolen avslog begäran med hänvisning till att det varken finns synnerliga skäl för en ny prövning av målet, eller att målet anses kunna utgöra ett prejudikat.

28-åringen anser sig oskyldigt dömd och han menar att ord står mot ord. Han dömdes för att ha misshandlat och våldtagtit sin sambo.

 

Åmålsbon hade överklagat till Högsta domstolen för att få till en resning av målet. Men Högsta domstolen avslog begäran med hänvisning till att det varken finns synnerliga skäl för en ny prövning av målet, eller att målet anses kunna utgöra ett prejudikat.

28-åringen anser sig oskyldigt dömd och han menar att ord står mot ord. Han dömdes för att ha misshandlat och våldtagtit sin sambo.