2015-03-12 15:29

2015-03-12 15:29

Frivilliga livräddare kallas med sms

VÄSTRA GÖTALAND

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat att starta ett projekt där frivilliga livräddare i allmänheten larmas med sms när någon får hjärtstopp i närheten.

Systemet används bland annat i Stockholms län och förslaget kom i en motion i regionfullmäktige av Magnus Berntsson (KD).

Sms-larmen ska gå från SOS Alarm till frivilliga livräddare som fått utbildning i hjärt- och lungräddning och till särskilda livräddare utrustade med defibrillator, samtidigt som exempelvis ambulans och räddningstjänst larmas.

Snabb undsättning är av stor betydelse vid hjärtstopp. Erfarenheter från Stockholm visar att frivilliga livräddare i 45 procent av fallen kunde vara framme före andra utlarmade resurser.

Systemet används bland annat i Stockholms län och förslaget kom i en motion i regionfullmäktige av Magnus Berntsson (KD).

Sms-larmen ska gå från SOS Alarm till frivilliga livräddare som fått utbildning i hjärt- och lungräddning och till särskilda livräddare utrustade med defibrillator, samtidigt som exempelvis ambulans och räddningstjänst larmas.

Snabb undsättning är av stor betydelse vid hjärtstopp. Erfarenheter från Stockholm visar att frivilliga livräddare i 45 procent av fallen kunde vara framme före andra utlarmade resurser.