2015-03-11 09:31

2015-03-11 09:31

Öppet hus om medborgardialogen

MELLERUD

Som en del av den pågående medborgardialogen kring centrala Melleruds utveckling, anordnar Melleruds kommun Öppet hus på Kulturbruket på Dal kommande onsdag.

Bland annat kommer kommunens byggenhet att berätta om hur medborgardialogen kommer att påverka det fortsatta arbetet i kommunen och kommunstyrelsens ordförande Tommy W Johansson kommer att berätta om kommunens vision och hur den är kopplad till medborgardialogen.

Besökarna kommer också att ges möjlighet att diskutera med politiker och tjänstemän, och komma med förslag och synpunkter.

Bland annat kommer kommunens byggenhet att berätta om hur medborgardialogen kommer att påverka det fortsatta arbetet i kommunen och kommunstyrelsens ordförande Tommy W Johansson kommer att berätta om kommunens vision och hur den är kopplad till medborgardialogen.

Besökarna kommer också att ges möjlighet att diskutera med politiker och tjänstemän, och komma med förslag och synpunkter.