2015-03-11 16:44

2015-03-11 16:44

Kvinnor sjuka 18 dagar om året

ÅMÅL: Sjukfrånvaron ökar

Kommunanställda kvinnor i Åmål är sjukskrivna i snitt 18 dagar om året. Generellt har kvinnor mer sjukfrånvaro än män.

Av Dalslandskommunerna är skillnaden störst i Mellerud.

Sjukfrånvaron ökade bland kommunanställda i landet under fjolåret. Det visar Nyhetsbyrån Sirens sammanställning av Sveriges Kommuner och Landstings uppgifter. Den största ökningen i Dalsland noteras i Mellerud, som ligger på 20:e plats totalt i landet och så högt som på tionde plats om man listar kommunerna med störst ökning.

Dals Ed också högt

I Mellerud var sjukfrånvaron bland kommunanställda förra året 7,5 procent av arbetstiden, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med 2013. Dals Ed ligger också högt här, med en ökning på 1,3 procentenheter.

I Åmål har sjukfrånvaron ökat med 0,9 procentenheter och i Åmål är kommunanställda sjukskrivna 7,4 procent av arbetstiden.

Borta 18 dagar

Män har generellt sett lägre sjukskrivningstal än kvinnor. Sjukfrånvaron brukar vara högre i vården än på tekniska förvaltningen. Av Dalslandskommunerna är den skillnaden som störst i Mellerud. Där är män sjukskrivna i snitt 3,2 procent av arbetstiden medan kvinnor är borta på grund av sjukdom 8,4 procent av arbetstiden.

Om man räknar på snittet av antalet arbetsdagar per år, 226, så är kvinnorna i Melleruds kommun borta i snitt 19 dagar om året. För Åmål blir siffran knappt 18 dagar om året.

Män ökar mest

I Åmål är männen borta i snitt 4,8 procent av arbetstiden, medan kvinnorna är borta 7,9 procent av arbetstiden. Men det är männens sjukfrånvaro som ökat mest mellan 2013 och 2014. För männen var ökningen 1,8 procentenheter, medan kvinnornas ökning var 0,6.

Friskast i Torsby

Sjukskrivningarna ökade mest i Bergs kommun och Dorotea – och samma kommuner har nu Sveriges sjukaste personal.

Friskast är de kommunanställda i Torsby.

Sjukfrånvaron ökade bland kommunanställda i landet under fjolåret. Det visar Nyhetsbyrån Sirens sammanställning av Sveriges Kommuner och Landstings uppgifter. Den största ökningen i Dalsland noteras i Mellerud, som ligger på 20:e plats totalt i landet och så högt som på tionde plats om man listar kommunerna med störst ökning.

Dals Ed också högt

I Mellerud var sjukfrånvaron bland kommunanställda förra året 7,5 procent av arbetstiden, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med 2013. Dals Ed ligger också högt här, med en ökning på 1,3 procentenheter.

I Åmål har sjukfrånvaron ökat med 0,9 procentenheter och i Åmål är kommunanställda sjukskrivna 7,4 procent av arbetstiden.

Borta 18 dagar

Män har generellt sett lägre sjukskrivningstal än kvinnor. Sjukfrånvaron brukar vara högre i vården än på tekniska förvaltningen. Av Dalslandskommunerna är den skillnaden som störst i Mellerud. Där är män sjukskrivna i snitt 3,2 procent av arbetstiden medan kvinnor är borta på grund av sjukdom 8,4 procent av arbetstiden.

Om man räknar på snittet av antalet arbetsdagar per år, 226, så är kvinnorna i Melleruds kommun borta i snitt 19 dagar om året. För Åmål blir siffran knappt 18 dagar om året.

Män ökar mest

I Åmål är männen borta i snitt 4,8 procent av arbetstiden, medan kvinnorna är borta 7,9 procent av arbetstiden. Men det är männens sjukfrånvaro som ökat mest mellan 2013 och 2014. För männen var ökningen 1,8 procentenheter, medan kvinnornas ökning var 0,6.

Friskast i Torsby

Sjukskrivningarna ökade mest i Bergs kommun och Dorotea – och samma kommuner har nu Sveriges sjukaste personal.

Friskast är de kommunanställda i Torsby.