2015-03-10 10:26

2015-03-10 10:26

Fiberlots anställd

MELLERUD

Melleruds kommun har anställt en fiberlots på halvtid under ett halvår.

Målet med anställningen är att påskynda utbyggnaden av fiber i kommun. Fiberlotsen ska hålla kontakt med de fiberföreningar som finns i kommunen och ge stöd åt nya föreningar. Dessutom har han fått i uppdrag att se över stadsnätet i centrala Mellerud, och undersöka möjligheten att förlägga stamnät i kommunen.

Målet med anställningen är att påskynda utbyggnaden av fiber i kommun. Fiberlotsen ska hålla kontakt med de fiberföreningar som finns i kommunen och ge stöd åt nya föreningar. Dessutom har han fått i uppdrag att se över stadsnätet i centrala Mellerud, och undersöka möjligheten att förlägga stamnät i kommunen.