2015-03-09 20:04

2015-03-10 10:23

Skolans framtid i fokus

ÅMÅL: Informationsmöte i Karlbergsaulan

Vad kommer att hända med Rösparksskolan i Åmål, som utrymdes på grund av mögelproblem i fjol? Det är en av kärnfrågorna vid ett informationsmöte som hålls i Karlbergsaulan i morgon.

I slutet av 2015 ska politikerna i Åmåls kommun fatta beslut om framtidens grundskola i centralorten. Vartåt det barkar återstår att se, men processen tar avstamp i och med morgondagens möte på Karlbergsgymnasiet, dit både skolpersonal och allmänhet är inbjudna.

– Jag kan inte säga något om vad som kommer att förmedlas. Vi är mitt uppe processplaneringen och det arbetet kommer att pågå ända fram till mötet, säger Catrin Eriksson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Grupper presenteras

Programmet inleds med en nulägesbild, som handlar om att tydliggöra vilka förutsättningar det finns vad gäller grundskolan, från förskola till årskurs sex, i Åmåls centralort. Därefter presenteras en politisk styrgrupp och en referensgrupp som ska ta fram beslutsunderlag för politikerna. Den första gruppen består av barn- och utbildningsnämndens ordförande, samt första och andra vice ordförande, tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott. Den andra gruppen utgörs av barn- och utbildningsförvaltningens centrala samverkansgrupp, med Catrin Eriksson i spetsen.

Efter informationen och presentationen anordnas mingel med representanter utanför aulan, där besökarna direkt kan tycka till och lämna synpunkter.

Förslag samlas in

I samband med mötet lanseras även en insamlingskampanj som kallas för ”Tyck till om skolan”. Syftet är att låta Åmålsborna komma till tals om hur de vill att skolan ska se ut i framtiden. Förslag och idéer kan bland annat lämnas in på särskilt framtagna vykort.

I slutet av 2015 ska politikerna i Åmåls kommun fatta beslut om framtidens grundskola i centralorten. Vartåt det barkar återstår att se, men processen tar avstamp i och med morgondagens möte på Karlbergsgymnasiet, dit både skolpersonal och allmänhet är inbjudna.

– Jag kan inte säga något om vad som kommer att förmedlas. Vi är mitt uppe processplaneringen och det arbetet kommer att pågå ända fram till mötet, säger Catrin Eriksson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Grupper presenteras

Programmet inleds med en nulägesbild, som handlar om att tydliggöra vilka förutsättningar det finns vad gäller grundskolan, från förskola till årskurs sex, i Åmåls centralort. Därefter presenteras en politisk styrgrupp och en referensgrupp som ska ta fram beslutsunderlag för politikerna. Den första gruppen består av barn- och utbildningsnämndens ordförande, samt första och andra vice ordförande, tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott. Den andra gruppen utgörs av barn- och utbildningsförvaltningens centrala samverkansgrupp, med Catrin Eriksson i spetsen.

Efter informationen och presentationen anordnas mingel med representanter utanför aulan, där besökarna direkt kan tycka till och lämna synpunkter.

Förslag samlas in

I samband med mötet lanseras även en insamlingskampanj som kallas för ”Tyck till om skolan”. Syftet är att låta Åmålsborna komma till tals om hur de vill att skolan ska se ut i framtiden. Förslag och idéer kan bland annat lämnas in på särskilt framtagna vykort.