2015-03-09 10:03

2015-03-09 10:05

Seglarförbund protesterar mot för låg bro

VÄNERN

Värmland-Västergötalands Seglarförbund, med seglarklubbar runt Vänern som medlemmar, protesterar hos trafikkontoret i Göteborg mot planerna på en ny Götaälvbro.

Seglarförbundet ser det som obegripligt att bron bara får 13 meters seglingsfri höjd, vilket kommer att kräva fler broöppningar, samtidigt som man räknar med ökad trafik över bron.

– För sjötrafiken kommer lösningen att enbart acceptera broöppning nattetid naturligtvis att, förutom väntetid för broöppning, medföra mer väntetid vid slussning eftersom båtarna anländer mer eller mindre synkroniserat av broöppningstider i Göteborg till Lilla Edet och Trollhättan, skriver seglarförbundets styrelse.

Förbundet ser planerna som ett stort hot mot fritidsbåtarna. Bropassage enbart nattetid, samtidigt som Sjöfartsverket bedömer att fritidsbåtarna av säkerhetsskäl inte bör gå i Göta älv nattetid, gör att det behöver byggas en gästhamn uppströms den nya bron och seglarförbundet undrar om det ingår i projektet.

Tills en närmare utredning gjorts, är båtarna enligt domen från mark- och miljödomstolen, garanterade minst en broöppning per timme, utom under rusningstrafiken på vardagarna.

Seglarförbundet ser det som obegripligt att bron bara får 13 meters seglingsfri höjd, vilket kommer att kräva fler broöppningar, samtidigt som man räknar med ökad trafik över bron.

– För sjötrafiken kommer lösningen att enbart acceptera broöppning nattetid naturligtvis att, förutom väntetid för broöppning, medföra mer väntetid vid slussning eftersom båtarna anländer mer eller mindre synkroniserat av broöppningstider i Göteborg till Lilla Edet och Trollhättan, skriver seglarförbundets styrelse.

Förbundet ser planerna som ett stort hot mot fritidsbåtarna. Bropassage enbart nattetid, samtidigt som Sjöfartsverket bedömer att fritidsbåtarna av säkerhetsskäl inte bör gå i Göta älv nattetid, gör att det behöver byggas en gästhamn uppströms den nya bron och seglarförbundet undrar om det ingår i projektet.

Tills en närmare utredning gjorts, är båtarna enligt domen från mark- och miljödomstolen, garanterade minst en broöppning per timme, utom under rusningstrafiken på vardagarna.