2015-03-06 19:37

2015-03-06 19:37

Kommunerna protesterar mot nya tågtider

DALSLAND

Kommunalråden i Dalsland och Säffle har gått samman i en gemensam protest mot Västtrafiks planer på att senarelägga det tidigaste morgontåget till Göteborg, från att gå klockan 5.30 från Säffle till att gå klockan 6.00.

Kommunerna poängterar i sin skrivelse det tidiga tågets betydelse för Dalsland och Säffle och för pendlingen härifrån och skriver bland annat att ”äventyra detta morgontåg är att äventyra våra medborgares förtroende och deras levnadsvillkor. Tidtabeller bör finnas för att underlätta vardagen – inte stjälpa den.”

Västtrafik beslutar om tidtabellen i april.

Kommunerna poängterar i sin skrivelse det tidiga tågets betydelse för Dalsland och Säffle och för pendlingen härifrån och skriver bland annat att ”äventyra detta morgontåg är att äventyra våra medborgares förtroende och deras levnadsvillkor. Tidtabeller bör finnas för att underlätta vardagen – inte stjälpa den.”

Västtrafik beslutar om tidtabellen i april.