2015-03-05 16:51

2015-03-05 16:51

Varg bakom sju av tio attacker

STATISTIK: Flest tamdjur angrips i Västra Götaland och Värmland

Totalt 621 tamdjur i landet bekräftas ha blivit angripna av rovdjur under 2014. Vargen låg bakom 68 procent av angreppen, som till störst inträffade i Västra Götaland och Värmland.

Viltskadecenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har gjort en sammanställning över alla skador som orsakades av fredat vilt på tamdjur, hundar och grödor under fjolåret. Mest iögonfallande är vargens totala dominans när det gäller dödade, skadade och saknade tamdjur till följd av angrepp.

Av totalt 621 rovdjursattacker som bekräftades ifjol låg vargen bakom 422 stycken. Hårdast drabbades fåruppfödare i Västra Götaland och Värmland, där 85 tackor, baggar och lamm dödades. I Västra Götaland dödades ytterligare 71 får av lodjur.

Örnar tog tre hundar

Totalt angreps 56 hundar av fredade rovdjur 2014 i situationer som inte handlade om jakt på rovdjuret i fråga. Vargen låg bakom 42 av angreppen, varav 22 inträffade i Värmland och åtta i Västra Götaland. Åtta är förövrigt det sammanlagda antalet hundar som blev angripna av lodjur i Sverige under förra året. Tre jyckar blev attackerade av björnar och lika många av örnar.

Vädret kan påverka

Det totala antalet rovdjursangripna hundar har varierat stort genom år, från 0 (1997) till 70 (2009) stycken. En förklaring till topparna och dalarna kan vara yttre faktorer som påverkar antalet jaktdagar med hund, exempelvis väder och snödjup under jaktsäsongen.

Viltskadecenter arbetar för att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade djurarter. Förutom tillämpad forskning och kunskapssammanställning bedriver centret en omfattande kursverksamhet.

Viltskadecenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har gjort en sammanställning över alla skador som orsakades av fredat vilt på tamdjur, hundar och grödor under fjolåret. Mest iögonfallande är vargens totala dominans när det gäller dödade, skadade och saknade tamdjur till följd av angrepp.

Av totalt 621 rovdjursattacker som bekräftades ifjol låg vargen bakom 422 stycken. Hårdast drabbades fåruppfödare i Västra Götaland och Värmland, där 85 tackor, baggar och lamm dödades. I Västra Götaland dödades ytterligare 71 får av lodjur.

Örnar tog tre hundar

Totalt angreps 56 hundar av fredade rovdjur 2014 i situationer som inte handlade om jakt på rovdjuret i fråga. Vargen låg bakom 42 av angreppen, varav 22 inträffade i Värmland och åtta i Västra Götaland. Åtta är förövrigt det sammanlagda antalet hundar som blev angripna av lodjur i Sverige under förra året. Tre jyckar blev attackerade av björnar och lika många av örnar.

Vädret kan påverka

Det totala antalet rovdjursangripna hundar har varierat stort genom år, från 0 (1997) till 70 (2009) stycken. En förklaring till topparna och dalarna kan vara yttre faktorer som påverkar antalet jaktdagar med hund, exempelvis väder och snödjup under jaktsäsongen.

Viltskadecenter arbetar för att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade djurarter. Förutom tillämpad forskning och kunskapssammanställning bedriver centret en omfattande kursverksamhet.