2015-02-27 15:12

2015-02-27 15:12

Förslag om att döpa Åmål till Sune city

ÅMÅL: "Vi måste kunna hålla oss till seriösa saker"

Ett förslag om att döpa om Åmål till Sune city retade upp politiker i kommunfullmäktige i onsdags. Slöseri med tid och papper tycker Kurt Svensson (C) om Tomas Lindströms motion och försökte stoppa den.

Tomas Lindström, invald i kommunfullmäktige på ett av Sverigedemokraternas mandat, utan parti och utan plats i någon av de politiska nämnderna, använder de verktyg han har och strösslar fullmäktige med motioner, interpellationer, frågor och inlägg. Några handlar om stora frågor, andra om små.

Till senaste mötet hade Lindström lämnat in sex motioner. Två handlar om hemtjänstpersonalens arbetstider, en om att bygga hotell på Kungsberget, en om att stadsbussen är för stor och en om att kommunfullmäktiges dagordning borde annonseras.

Den sjätte motionen handlade om att döpa om Åmål till ”Sune city” för att hedra ”en gammal vän”.

En mycket irriterad Kurt Svensson (C) gick upp i talarstolen för att försöka stoppa vad han tycker är ett spektakel.

– Vi måste kunna markera att fullmäktige inte är någon privat lekstuga, säger han. Jag tycker vi ska hålla bordet rent och hålla oss till seriösa saker, men det kanske inte går.

– Vi har inget val, vi måste enligt kommunallagen ta emot motionen och bereda den, säger Michael Karlsson (S), som också var måttligt road.

Kurt Svensson skulle gärna se en ändring av lagen.

– Det måste gå att sätta en gräns.

Tomas Lindström, invald i kommunfullmäktige på ett av Sverigedemokraternas mandat, utan parti och utan plats i någon av de politiska nämnderna, använder de verktyg han har och strösslar fullmäktige med motioner, interpellationer, frågor och inlägg. Några handlar om stora frågor, andra om små.

Till senaste mötet hade Lindström lämnat in sex motioner. Två handlar om hemtjänstpersonalens arbetstider, en om att bygga hotell på Kungsberget, en om att stadsbussen är för stor och en om att kommunfullmäktiges dagordning borde annonseras.

Den sjätte motionen handlade om att döpa om Åmål till ”Sune city” för att hedra ”en gammal vän”.

En mycket irriterad Kurt Svensson (C) gick upp i talarstolen för att försöka stoppa vad han tycker är ett spektakel.

– Vi måste kunna markera att fullmäktige inte är någon privat lekstuga, säger han. Jag tycker vi ska hålla bordet rent och hålla oss till seriösa saker, men det kanske inte går.

– Vi har inget val, vi måste enligt kommunallagen ta emot motionen och bereda den, säger Michael Karlsson (S), som också var måttligt road.

Kurt Svensson skulle gärna se en ändring av lagen.

– Det måste gå att sätta en gräns.