2015-02-23 17:29

2015-02-25 09:14

Arbetslösheten stiger men är lägre än i fjol

ARBETSMARKNAD: Säffle är uppe på Åmåls nivå igen

Arbetslösheten stiger sakta igen i kommunerna i vårt område, men är generellt sett fortfarande lägre än i fjol.
Åmål tillhör undantagen. Här är arbetslösheten 2,9 procent högre än för ett år sedan. Säffle är med en arbetslöshet på 13,2 procent, tillbaka uppe på Åmåls nivå.

Arbetslösheten i Åmål var i januari 13,3 procent av arbetskraften. Det betyder att 756 personer var öppet arbetslösa eller inskrivna i ett program med aktivitetsstöd. Det är tre personer fler än i december.

I Säffle var 20 personer fler arbetslösa i januari än i december. Det betyder att Säffle liksom Åmål är tillbaka på en arbetslöshet över 13 procent. I december var arbetslösheten i Säffle 12,5 procent och i januari 13,2 procent.

Fem över 13 procent

I hela Västra Götaland är det nu bara Åmål och Trollhättan (14,1 procent) som fortfarande har en så hög arbetslöshet. I Värmland är det tre kommuner som ligger över 13 procent. Förutom Säffle är det Storfors (15,5 procent) och Munkfors (13,5 procent). Snittet i Sverige är 8,1 procent.

Trenden i Sverige är att arbetslösheten fortsätter att sjunka, men takten den sjunker i har minskat. I vårt område ser det till och med ut att ha vänt mot att arbetslösheten ökar. I sex av sju kommuner i Dalsland och sydvästra Värmland var det fler arbetslösa i januari än i december. Det är bara i Årjäng som arbetslösheten har sjunkit, med sex personer.

Sjunkit generellt

Jämfört med för ett år sedan har emellertid arbetslösheten generellt sjunkit i vårt område, i Dals Ed, Färgelanda och Årjäng till och med kraftigt. I Säffle var 51 personer färre arbetslösa i januari 2015 än i januari 2014, vilket betyder att arbetslösheten trots senaste månadens ökning ändå är 5,2 procent lägre än för ett år sedan.

Undantagen är Åmål och Bengtsfors. Åmål hade 2,9 procents högre arbetslöshet januari 2014 än januari 2015. Det betyder att arbetslösheten totalt under året hade stigit med 21 personer. I Bengtsfors är arbetslösheten 1,5 procent högre i år, vilket motsvarar sju personer.

Högre i Säffle

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit snabbare än den totala arbetslösheten, men även här ser det ut som att trenden kan vara på väg att vända. I Säffle har antalet personer mellan 18 och 24 år som är arbetslösa sjunkit från 304 till 252 det senaste året. Men 252 personer är tio fler än i december och ungdomsarbetslösheten är nu högre i Säffle (28,4 procent) än i Åmål (26,3).

Sjunkit i Åmål

Åmål är den enda av kommunerna i vårt område där ungdomsarbetslösheten har sjunkit den senaste månaden, från 183 personer till 176. I Bengtsfors, Färgelanda är antalet arbetslösa ungdomar exakt detsamma i januari och i december och i Dals Ed, Mellerud och Årjäng har antalet stigit med några få personer.

Jämfört med för ett år sedan har däremot ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla kommuner utom Bengtsfors där den ökat med en person. I Åmål var i åldern 18–24 år 17 personer färre arbetslösa i januari 2015 än i januari 2014.

Arbetslösheten i Åmål var i januari 13,3 procent av arbetskraften. Det betyder att 756 personer var öppet arbetslösa eller inskrivna i ett program med aktivitetsstöd. Det är tre personer fler än i december.

I Säffle var 20 personer fler arbetslösa i januari än i december. Det betyder att Säffle liksom Åmål är tillbaka på en arbetslöshet över 13 procent. I december var arbetslösheten i Säffle 12,5 procent och i januari 13,2 procent.

Fem över 13 procent

I hela Västra Götaland är det nu bara Åmål och Trollhättan (14,1 procent) som fortfarande har en så hög arbetslöshet. I Värmland är det tre kommuner som ligger över 13 procent. Förutom Säffle är det Storfors (15,5 procent) och Munkfors (13,5 procent). Snittet i Sverige är 8,1 procent.

Trenden i Sverige är att arbetslösheten fortsätter att sjunka, men takten den sjunker i har minskat. I vårt område ser det till och med ut att ha vänt mot att arbetslösheten ökar. I sex av sju kommuner i Dalsland och sydvästra Värmland var det fler arbetslösa i januari än i december. Det är bara i Årjäng som arbetslösheten har sjunkit, med sex personer.

Sjunkit generellt

Jämfört med för ett år sedan har emellertid arbetslösheten generellt sjunkit i vårt område, i Dals Ed, Färgelanda och Årjäng till och med kraftigt. I Säffle var 51 personer färre arbetslösa i januari 2015 än i januari 2014, vilket betyder att arbetslösheten trots senaste månadens ökning ändå är 5,2 procent lägre än för ett år sedan.

Undantagen är Åmål och Bengtsfors. Åmål hade 2,9 procents högre arbetslöshet januari 2014 än januari 2015. Det betyder att arbetslösheten totalt under året hade stigit med 21 personer. I Bengtsfors är arbetslösheten 1,5 procent högre i år, vilket motsvarar sju personer.

Högre i Säffle

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit snabbare än den totala arbetslösheten, men även här ser det ut som att trenden kan vara på väg att vända. I Säffle har antalet personer mellan 18 och 24 år som är arbetslösa sjunkit från 304 till 252 det senaste året. Men 252 personer är tio fler än i december och ungdomsarbetslösheten är nu högre i Säffle (28,4 procent) än i Åmål (26,3).

Sjunkit i Åmål

Åmål är den enda av kommunerna i vårt område där ungdomsarbetslösheten har sjunkit den senaste månaden, från 183 personer till 176. I Bengtsfors, Färgelanda är antalet arbetslösa ungdomar exakt detsamma i januari och i december och i Dals Ed, Mellerud och Årjäng har antalet stigit med några få personer.

Jämfört med för ett år sedan har däremot ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla kommuner utom Bengtsfors där den ökat med en person. I Åmål var i åldern 18–24 år 17 personer färre arbetslösa i januari 2015 än i januari 2014.