2015-02-20 13:19

2015-02-20 13:19

Åmål redan med i mattelyft

FÖRTYDLIGANDE

Åmåls kommun är redan med i Skolverkets satsning på fortbildning av personal inom det så kallade Matematiklyftet.

I en notis i torsdagstidningen kunde det verka som om Åmål helt valt att avstå medverkan.

Men Åmål genomförde redan läsåret 2013-2014 sin uppgradering av matematiklärare. Delvis tack vare pengar från Skolverket, men tack vare det stora intresset fick också medel skjutas till lokalt.

51 matematiklärare genomförde utbildningen och de använder nu sina ökade kunskaper i utbildningen.

I en notis i torsdagstidningen kunde det verka som om Åmål helt valt att avstå medverkan.

Men Åmål genomförde redan läsåret 2013-2014 sin uppgradering av matematiklärare. Delvis tack vare pengar från Skolverket, men tack vare det stora intresset fick också medel skjutas till lokalt.

51 matematiklärare genomförde utbildningen och de använder nu sina ökade kunskaper i utbildningen.