2015-02-20 17:50

2015-02-20 17:50

97 fler Åmålsbor

ÅMÅL: Högsta inflyttningen till kommunen i modern tid

729 personer flyttade till Åmål i fjol. Det är fler än någonsin under modern tid.

583 personer flyttade härifrån, men totalt har Åmålsborna blivit 97 fler. Vid nyår hade kommunen 12 326 invånare.

Under nio år minskade Åmåls kommuns befolkning från år till år. Totalt blev Åmålsborna 643 personer färre från 2004 till 2012.

Men 2013 bröts trenden och Åmål ökade med 18 personer. Ökningen har sedan fortsatt och under 2014 blev Åmålsborna 97 fler, visar Statistiska centralbyråns statistik. Den 31 december 2014 bodde 12 326 personer i Åmål. Det betyder att befolkningen nu åter är nästan lika stor som den var för fem år sedan.

Netto på 146 personer

– Det är jättepositivt. Det är också något vi har märkt av i kommunen i två år. Vi får ställa om i våra verksamheter, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S).

Förändringen handlar nästan enbart om inflyttning. Under 2014 flyttade 729 personer till Åmål medan 583 personer flyttade härifrån. Det ger ett flyttnetto på 146 personer.

Så stor inflyttning har Åmål inte haft någon gång på närmare 50 år. 729 nya Åmålsbor är fler än någonsin sedan 1968, så långt tillbaka som SCB:s statistikdatabas på internet sträcker sig.

Från andra län

Av dem som flyttade hit kom 219 personer från andra kommuner i Västra Götaland, 322 från kommuner i övriga län och 188 från utlandet, inklusive Norge. Det är framför allt inflyttningen från kommuner utanför Västra Götaland som har ökat kraftigt. Inflyttningen från utlandet är hög jämfört med tidigare år, men lägre under 2014 än 2013.

– Det fanns inget som tydde på detta för 2,5 år sedan. Det har gått väldigt snabbt. Det gör ont att växa också, vi hinner inte alltid med, men det är det här vi har efterlyst hela tiden, säger Michael Karlsson.

Av dem som flyttade från Åmål bosatte sig 206 personer i andra kommuner i Västra Götaland, 317 i kommuner i något annat län och 60 personer utomlands.

Under året föddes 107 barn i Åmål. Det är 18 fler än under 2013, då det föddes relativt få barn. Samtidigt avled 158 personer, så födelsenettot är minus 51 personer

Syrier största gruppen

Befolkningsökningen totalt i Sverige är den största som någonsin uppmätts. Den främsta orsaken är att invandringen var rekordhög.

Sex av sju kommuner i Sverige ökar i befolkning. I våra trakter är det bara Färgelanda som minskar i invånarantal. Bengtsfors har lyckats bryta en lång trend av befolkningsras och ökar med sex personer.

– Nysvenskarna är en starkt bidragande orsak till att kommunerna ökar. Det ger nya utmaningar för samhällsplaneringen, med bostäder, SFI, utbildning och så vidare. Vi ställer om vårt arbete för att hjälpa nysvenskarna snabbare ut i samhället, genom validering och utbildning. Vi vill inte skapa segregation, säger Michael Karlsson.

Befolkningsstatistiken har stor betydelse för kommunens ekonomi, genom skatteintäkter och utjämningsbidrag. I de sammanhangen är den 1 november det avgörande datumet.

– Håller det här i sig betyder det 4–5 miljoner kronor i den kommunala budgeten. Det är klart att en fas där kommunen växer innebär kostnader också, men jag tar hellre omställningskostnader för att vi växer än för att vi krymper, säger Michael Karlsson.

En orsak som han tror är viktig för Åmåls befolkningsökning är kommunens goda pendlingsmöjligheter, att det går att bo här och arbeta någon annanstans.

– Befolkningsökningen blir ett argument för oss i förhandlingarna med Västtrafik. Det vore ytterst negativt för oss om vi skulle bli av med den tidiga avgången.

Under nio år minskade Åmåls kommuns befolkning från år till år. Totalt blev Åmålsborna 643 personer färre från 2004 till 2012.

Men 2013 bröts trenden och Åmål ökade med 18 personer. Ökningen har sedan fortsatt och under 2014 blev Åmålsborna 97 fler, visar Statistiska centralbyråns statistik. Den 31 december 2014 bodde 12 326 personer i Åmål. Det betyder att befolkningen nu åter är nästan lika stor som den var för fem år sedan.

Netto på 146 personer

– Det är jättepositivt. Det är också något vi har märkt av i kommunen i två år. Vi får ställa om i våra verksamheter, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S).

Förändringen handlar nästan enbart om inflyttning. Under 2014 flyttade 729 personer till Åmål medan 583 personer flyttade härifrån. Det ger ett flyttnetto på 146 personer.

Så stor inflyttning har Åmål inte haft någon gång på närmare 50 år. 729 nya Åmålsbor är fler än någonsin sedan 1968, så långt tillbaka som SCB:s statistikdatabas på internet sträcker sig.

Från andra län

Av dem som flyttade hit kom 219 personer från andra kommuner i Västra Götaland, 322 från kommuner i övriga län och 188 från utlandet, inklusive Norge. Det är framför allt inflyttningen från kommuner utanför Västra Götaland som har ökat kraftigt. Inflyttningen från utlandet är hög jämfört med tidigare år, men lägre under 2014 än 2013.

– Det fanns inget som tydde på detta för 2,5 år sedan. Det har gått väldigt snabbt. Det gör ont att växa också, vi hinner inte alltid med, men det är det här vi har efterlyst hela tiden, säger Michael Karlsson.

Av dem som flyttade från Åmål bosatte sig 206 personer i andra kommuner i Västra Götaland, 317 i kommuner i något annat län och 60 personer utomlands.

Under året föddes 107 barn i Åmål. Det är 18 fler än under 2013, då det föddes relativt få barn. Samtidigt avled 158 personer, så födelsenettot är minus 51 personer

Syrier största gruppen

Befolkningsökningen totalt i Sverige är den största som någonsin uppmätts. Den främsta orsaken är att invandringen var rekordhög.

Sex av sju kommuner i Sverige ökar i befolkning. I våra trakter är det bara Färgelanda som minskar i invånarantal. Bengtsfors har lyckats bryta en lång trend av befolkningsras och ökar med sex personer.

– Nysvenskarna är en starkt bidragande orsak till att kommunerna ökar. Det ger nya utmaningar för samhällsplaneringen, med bostäder, SFI, utbildning och så vidare. Vi ställer om vårt arbete för att hjälpa nysvenskarna snabbare ut i samhället, genom validering och utbildning. Vi vill inte skapa segregation, säger Michael Karlsson.

Befolkningsstatistiken har stor betydelse för kommunens ekonomi, genom skatteintäkter och utjämningsbidrag. I de sammanhangen är den 1 november det avgörande datumet.

– Håller det här i sig betyder det 4–5 miljoner kronor i den kommunala budgeten. Det är klart att en fas där kommunen växer innebär kostnader också, men jag tar hellre omställningskostnader för att vi växer än för att vi krymper, säger Michael Karlsson.

En orsak som han tror är viktig för Åmåls befolkningsökning är kommunens goda pendlingsmöjligheter, att det går att bo här och arbeta någon annanstans.

– Befolkningsökningen blir ett argument för oss i förhandlingarna med Västtrafik. Det vore ytterst negativt för oss om vi skulle bli av med den tidiga avgången.

Befolkningen 31 december 2014

Åmål: 12 326 invånare (+97)

Säffle: 15 334 invånare (+58)

Bengtsfors: 9 556 invånare (+6)

Mellerud: 8 936 (+44)

Dals Ed: 4 764 invånare (+24)

Färgelanda: 6 502 invånare (–18)

Årjäng: 9 804 invånare (–149)