2015-02-06 10:09

2015-02-06 10:09

Skrevs in utan mors vetskap

MELLERUD

Skolinspektionen har inlett en utredning efter att en elev ska ha skrivits in vid en skola i Melleruds kommun utan den ena vårdnadshavarens vetskap.

Enligt anmälan så har pappan själv önskat placering för barnet på en viss förskola, och ansökan godkändes av Melleruds kommun utan att mamman tillfrågades. Föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet som bor växelvis.

Skolinspektionen vill nu att Melleruds kommun bemöter uppgifterna i anmälan.

Enligt anmälan så har pappan själv önskat placering för barnet på en viss förskola, och ansökan godkändes av Melleruds kommun utan att mamman tillfrågades. Föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet som bor växelvis.

Skolinspektionen vill nu att Melleruds kommun bemöter uppgifterna i anmälan.