2015-02-05 16:23

2015-02-05 16:23

Företag begärs på utredning

ÅMÅL

Arbetsmiljöverket begär att ett industriföretag i Åmål utreder en arbetsolycka som inträffade i december förra året.

Det är en anställd vid företaget som träffades i ögat i samband med produktion.

I utredningen, som skulle vara inlämnad senast torsdag i denna vecka, ska det stå vilka åtgärder som vidtagits för att undvika liknande olyckor framöver.

Det är en anställd vid företaget som träffades i ögat i samband med produktion.

I utredningen, som skulle vara inlämnad senast torsdag i denna vecka, ska det stå vilka åtgärder som vidtagits för att undvika liknande olyckor framöver.