2015-01-28 14:01

2015-01-28 14:01

Säkrare vård med ny app

ÅMÅL: Unik satsning på teknik

Åmåls kommun är först i landet, efter Örebro kommun, med att använda en mobil lösning för att få ut information är patientjournaler. Två sjuksköterskor i kommunen har provat tekniken med gott resultat.

Mobilappen MPÖ, mobil patientöversikt, gör det möjligt för kommunens vårdpersonal att via en mobiltelefon eller surfplatta kunna läsa information i patientjournaler, såväl journaler från primärvården som sjukhusjournaler. En förutsättning är att det finns en vårdrelation och att patienten gett sitt samtycke.

- Med det här systemet kan vi ge en säkrare vård, säger Anna-karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Åmåls kommun

Åmåls kommun har sedan ett snart ett år tillbaka ingått i systemet NPÖ, nationell patientöversikt, där vårdpersonal, efter samtyckte, kan läsa patientjournaler via en fast uppkopplad dator. Nu tas ytterligare ett steg, till den mobila lösningen.

Örebro var först i landet och nu har Åmåls kommun alltså börjat införa den nya tekniken.

Mobilappen MPÖ, mobil patientöversikt, gör det möjligt för kommunens vårdpersonal att via en mobiltelefon eller surfplatta kunna läsa information i patientjournaler, såväl journaler från primärvården som sjukhusjournaler. En förutsättning är att det finns en vårdrelation och att patienten gett sitt samtycke.

- Med det här systemet kan vi ge en säkrare vård, säger Anna-karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Åmåls kommun

Åmåls kommun har sedan ett snart ett år tillbaka ingått i systemet NPÖ, nationell patientöversikt, där vårdpersonal, efter samtyckte, kan läsa patientjournaler via en fast uppkopplad dator. Nu tas ytterligare ett steg, till den mobila lösningen.

Örebro var först i landet och nu har Åmåls kommun alltså börjat införa den nya tekniken.