2015-01-28 07:36

2015-01-28 07:36

DVVJ beviljas ersättning

MELLERUD: Åmå-Mellerud

Trafikverket betalar ut 1,9 miljoner kronor till DVVJ och Green Cargo i ersättning för produktionsbortfallet under den gångna säsongen för transporter på sträckan Mellerud-Billingsfors.

Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, DVVJ, kan än en gång jubla över ett glädjebesked.

– Vi kommer att få en ersättning på 1,9 miljoner kronor från Trafikverket. Sedan ska vår kund, Green Cargo, ha 1,5 miljoner kronor av dessa pengar, men det är ändå väldigt bra eftersom vi begärde 2,5 miljoner kronor totalt, säger Frank Hagman, vd för DVVJ.

Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, DVVJ, kan än en gång jubla över ett glädjebesked.

– Vi kommer att få en ersättning på 1,9 miljoner kronor från Trafikverket. Sedan ska vår kund, Green Cargo, ha 1,5 miljoner kronor av dessa pengar, men det är ändå väldigt bra eftersom vi begärde 2,5 miljoner kronor totalt, säger Frank Hagman, vd för DVVJ.