2015-01-23 09:49

2015-01-23 09:49

Transvestit om könsroller

ÅMÅL

På onsdag och torsdag i nästa vecka bjuds personal inom vård- och omsorgsförvaltningen i Åmål in till föreläsning om värdegrunder, mångfald, jämställdhet, genus och könsroller. Föreläsare är Claes Schmidt, marknadschefen som blev känd som Sara Lund när han kom ut som transvestit 2003. Numera föreläser Claes/Sara över hela Norden.

Föreläsningen hålls i Karlbergsaulan vid två tillfällen, på onsdag eftermiddag och på torsdag eftermiddag.

På onsdag och torsdag i nästa vecka bjuds personal inom vård- och omsorgsförvaltningen i Åmål in till föreläsning om värdegrunder, mångfald, jämställdhet, genus och könsroller. Föreläsare är Claes Schmidt, marknadschefen som blev känd som Sara Lund när han kom ut som transvestit 2003. Numera föreläser Claes/Sara över hela Norden.

Föreläsningen hålls i Karlbergsaulan vid två tillfällen, på onsdag eftermiddag och på torsdag eftermiddag.