2015-01-23 09:59

2015-01-23 16:33

Gymnasieelever får stifta bekantskap med 18 olika yrken

ÅMÅL

Under några dagar i nästa vecka kommer yrkesvalet att ges en allsidig belysning som hjälper eleverna på Karlbergsgymnasiet att välja rätt inriktning.

Projektet ”Inblick” syftar till att informera gymnasieeleverna i Åmål om yrken där chansen är störst att få ett arbete efter avslutad utbildning.

På tisdag morgon står 18 föreläsare beredda. Eleverna i årskurs två och årskurs tre får välja att lyssna på fyra av dem. Föreläsarna är från Åmål och är verksamma inom yrken där det förväntas finnas en god efterfrågan på jobb i framtiden. Exempel på sådana yrken är agronom, tandläkare, civilingenjör, forskare, apotekare och läkare.

Föreläsaren berättar om sig själv och motivet till att välja yrket, vad arbetet innebär, vilken utbildning som krävs, lämpliga personliga egenskaper, framtidsutsikter, för- och nackdelar med yrket med mera.

Det är fjärde året som projektet Inblick genomförs av Karlbergsgymnasiet i samarbete med Åmåls Rotaryklubb. I år projektet mera omfattande än tidigare och företag och banker i Åmål ställer upp med personal och som sponsorer.

I projektet Inblick ingår också en föreläsning med Kairos Futures Daniel Lindén och en internationell temadag som ordnas av Åmåls kommun.

Projektet ”Inblick” syftar till att informera gymnasieeleverna i Åmål om yrken där chansen är störst att få ett arbete efter avslutad utbildning.

På tisdag morgon står 18 föreläsare beredda. Eleverna i årskurs två och årskurs tre får välja att lyssna på fyra av dem. Föreläsarna är från Åmål och är verksamma inom yrken där det förväntas finnas en god efterfrågan på jobb i framtiden. Exempel på sådana yrken är agronom, tandläkare, civilingenjör, forskare, apotekare och läkare.

Föreläsaren berättar om sig själv och motivet till att välja yrket, vad arbetet innebär, vilken utbildning som krävs, lämpliga personliga egenskaper, framtidsutsikter, för- och nackdelar med yrket med mera.

Det är fjärde året som projektet Inblick genomförs av Karlbergsgymnasiet i samarbete med Åmåls Rotaryklubb. I år projektet mera omfattande än tidigare och företag och banker i Åmål ställer upp med personal och som sponsorer.

I projektet Inblick ingår också en föreläsning med Kairos Futures Daniel Lindén och en internationell temadag som ordnas av Åmåls kommun.