2015-01-22 13:44

2015-01-22 13:44

Lyckad övning på Vänern

ÅMÅL

Kustbevakningens genomförde under tisdagen man-över-bord övningar utanför Åmål.

För att säkerhetsställa att kustbevakningen har förmåga att hjälpa nödställda genomförs kontinuerligt övningar inom den egna myndigheten såväl som med andra aktörer. KBV 051 övade under tisdagen genom att kasta i en docka i naturlig storlek, lokalisera denna och sedan ta upp dockan i ett mindre kustbevaknings fartyg.

- Det gick mycket bra, dockan var bärgad på strax över fyra minuter efter att vi fick larmet, berättar Klas Hansén befälhavare på räddningsbåten KBV 051.

Kustbevakningen ingår tillsammans med flera andra myndigheter och frivilligorganisationer i Sveriges beredskap för att hjälpa nödställda personer till sjöss. Sjöräddningar leds från sjöräddningscentralen i Göteborg.

Kustbevakningens genomförde under tisdagen man-över-bord övningar utanför Åmål.

För att säkerhetsställa att kustbevakningen har förmåga att hjälpa nödställda genomförs kontinuerligt övningar inom den egna myndigheten såväl som med andra aktörer. KBV 051 övade under tisdagen genom att kasta i en docka i naturlig storlek, lokalisera denna och sedan ta upp dockan i ett mindre kustbevaknings fartyg.

- Det gick mycket bra, dockan var bärgad på strax över fyra minuter efter att vi fick larmet, berättar Klas Hansén befälhavare på räddningsbåten KBV 051.

Kustbevakningen ingår tillsammans med flera andra myndigheter och frivilligorganisationer i Sveriges beredskap för att hjälpa nödställda personer till sjöss. Sjöräddningar leds från sjöräddningscentralen i Göteborg.