2015-01-21 11:25

2015-01-21 11:25

Fågelräkning genom centrum

ÅMÅL: Behåller talgoxen förstaplatsen?

På lördag hålls årets stora räkning av vinterfåglar kring fröbord, vattendrag och talgbollar i Åmåls centrum. Promenaden börjar och slutar vid kulturhuset.

Att räkna vinterfåglar inpå husknuten har blivit en stark och växande tradition kring den sista helgen i januari. När tidsfristen gick ut i fjol hade arrangörerna tagit emot sammanlagt 1 655 observationer från 27 rapportörer i Åmål, vilket kan jämföras med 2013, då 17 deltagare bara såg 948 fåglar.

Syftet med räkningen är dels att öka intresset för fågelskådning, dels att sammanställa en nationell topplista som visar om eller hur artbeståndet ändras. Med undantag för talgoxen, som toppar listan år efter år, varierar ordningsföljden ofta, bland annat på grund av väder- och snöförhållanden.

I Åmål brukar deltagarna samlas vid Kulturhuset och gå en slinga genom centrum som sträcker sig genom Plantaget, via gästhamnen och upp på Kungsberget. Efteråt anordnas ett lotteri med fågelmat i potten.

Ger en fingervisning

Totalt sett gjordes närmare 13 000 observationer i Dalsland vid fjolårets fågelräkning. Siffran innebar nytt rekord, men Sveriges ornitologiska förening varnar för att dra för stora växlar av sammanställningen. Snarare fungerar undersökningen som ett slags fingervisning om hur det står till med olika arter.

Bland de vanligaste observationerna i Åmål 2014 fanns blåmes, gulsparv, pilfink och domherre.

Att räkna vinterfåglar inpå husknuten har blivit en stark och växande tradition kring den sista helgen i januari. När tidsfristen gick ut i fjol hade arrangörerna tagit emot sammanlagt 1 655 observationer från 27 rapportörer i Åmål, vilket kan jämföras med 2013, då 17 deltagare bara såg 948 fåglar.

Syftet med räkningen är dels att öka intresset för fågelskådning, dels att sammanställa en nationell topplista som visar om eller hur artbeståndet ändras. Med undantag för talgoxen, som toppar listan år efter år, varierar ordningsföljden ofta, bland annat på grund av väder- och snöförhållanden.

I Åmål brukar deltagarna samlas vid Kulturhuset och gå en slinga genom centrum som sträcker sig genom Plantaget, via gästhamnen och upp på Kungsberget. Efteråt anordnas ett lotteri med fågelmat i potten.

Ger en fingervisning

Totalt sett gjordes närmare 13 000 observationer i Dalsland vid fjolårets fågelräkning. Siffran innebar nytt rekord, men Sveriges ornitologiska förening varnar för att dra för stora växlar av sammanställningen. Snarare fungerar undersökningen som ett slags fingervisning om hur det står till med olika arter.

Bland de vanligaste observationerna i Åmål 2014 fanns blåmes, gulsparv, pilfink och domherre.