2015-01-21 11:21

2015-01-21 11:21

Belönas med studieresa

ÅMÅL: Karlbergselever får vetenskapsstipendium

Tre elever från Karlbergsgymnasiet i Åmål åker i dag till Berzeliusdagarna i Stockholm, ett arrangemang för lovande kemister. Resan finansieras genom stipendier som ungdomarna har fått tack vare goda studieresultat.

Cirka 350 elever från hela landet brukar delta i Berzeliusdagarna. På årets gästlista står bland andra Martin Gulliksson, Lina Bryntesson och Ellinor Johansson, som till vardags går tredje året på det naturvetenskapliga programmet vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. Medan flickornas biljetter bekostas med medel ur den Stenbeckska fonden, som är knuten till gymnasieskolan, så har Gulliksson fått sin resa betald av Elasto Sweden. Det är andra året som Åmålsföretaget ger stipendium till en utvald gymnasieelev. Valet baseras i första hand på studieresultat.

– Satsningen är en medveten strategi från företagets sida säger läraren Mikael Persson, som menar att Elasto gärna vill få fler lokala utvecklingsingenjörer.

Har funnits länge

Tanken med Berzeliusdagarna, som har funnits sedan 1956, är att uppmuntra ungdomar som visar intresse för kemi till fortsatta studier på högskolan eller universitet. Ungdomarna från Åmål kommer bland annat få höra inspirerande föreläsningar av nobelpristagaren Dan Shechtman och astronauten Christer Fugelsang, en av få som vet hur det känns att forska i rymden.

– Jag har inget drömyrke, men jag skulle gärna vilja jobba med någonting inom naturvetenskap i framtiden, säger Martin Gulliksson, och får medhåll av Ellinor Johansson.

– Det är därför jag vill åka till Stockholm, för att få lite inspiration.

Cirka 350 elever från hela landet brukar delta i Berzeliusdagarna. På årets gästlista står bland andra Martin Gulliksson, Lina Bryntesson och Ellinor Johansson, som till vardags går tredje året på det naturvetenskapliga programmet vid Karlbergsgymnasiet i Åmål. Medan flickornas biljetter bekostas med medel ur den Stenbeckska fonden, som är knuten till gymnasieskolan, så har Gulliksson fått sin resa betald av Elasto Sweden. Det är andra året som Åmålsföretaget ger stipendium till en utvald gymnasieelev. Valet baseras i första hand på studieresultat.

– Satsningen är en medveten strategi från företagets sida säger läraren Mikael Persson, som menar att Elasto gärna vill få fler lokala utvecklingsingenjörer.

Har funnits länge

Tanken med Berzeliusdagarna, som har funnits sedan 1956, är att uppmuntra ungdomar som visar intresse för kemi till fortsatta studier på högskolan eller universitet. Ungdomarna från Åmål kommer bland annat få höra inspirerande föreläsningar av nobelpristagaren Dan Shechtman och astronauten Christer Fugelsang, en av få som vet hur det känns att forska i rymden.

– Jag har inget drömyrke, men jag skulle gärna vilja jobba med någonting inom naturvetenskap i framtiden, säger Martin Gulliksson, och får medhåll av Ellinor Johansson.

– Det är därför jag vill åka till Stockholm, för att få lite inspiration.