2016-03-31 06:22

2016-03-31 06:22

30-31 mars

06.00 30 mars till 05.59 31 mars

09.00 

FRIGIVEN, KARLSTAD. Anhållandet hävt på en 46-årig man som varit frihetsberövad misstänkt för stöld i butik i Karlstad.

12.10 

BRAND, UDDEHOLM JÄRNVERK, HAGFORS. Brand utan misstanke om brott. Branden utbröt i en sliphall efter att olja läckt ut och antänts av het metall. Stora skador i det rum i byggnaden där branden uppstod.

16.29 

ANHÅLLANDET HÄVT på den man som har suttit anhållen för grov kvinnofridskränkning i Karlstad.

17.15 

ANHÅLLANDET HÄVT på den man som har suttit anhållen för olaga hot i Kristinehamn.

03.21 

STÖLD/INBROTT NEKTAB, ARVIKA Man har brutit upp en dörr till företaget och sedan har larmet utlösts. Oklart om det varit något tillgrepp.

05.09 

STÖLD OSCARBORGSGATAN, KRISTINEHAMN. Man f-63 anträffas med vad man antar är stöldgods, el-kablar. Godset tagit i beslag.

Källa: www.polisen.se/varmland

09.00 

FRIGIVEN, KARLSTAD. Anhållandet hävt på en 46-årig man som varit frihetsberövad misstänkt för stöld i butik i Karlstad.

12.10 

BRAND, UDDEHOLM JÄRNVERK, HAGFORS. Brand utan misstanke om brott. Branden utbröt i en sliphall efter att olja läckt ut och antänts av het metall. Stora skador i det rum i byggnaden där branden uppstod.

16.29 

ANHÅLLANDET HÄVT på den man som har suttit anhållen för grov kvinnofridskränkning i Karlstad.

17.15 

ANHÅLLANDET HÄVT på den man som har suttit anhållen för olaga hot i Kristinehamn.

03.21 

STÖLD/INBROTT NEKTAB, ARVIKA Man har brutit upp en dörr till företaget och sedan har larmet utlösts. Oklart om det varit något tillgrepp.

05.09 

STÖLD OSCARBORGSGATAN, KRISTINEHAMN. Man f-63 anträffas med vad man antar är stöldgods, el-kablar. Godset tagit i beslag.

Källa: www.polisen.se/varmland