2015-04-06 10:00

2015-04-06 10:00

Får de blända andra?

FRÅGA POLISEN

Är det okej att lastbilar som plogar, saltar eller sandar har vitt ljus bakåt som bländar bilisterna bakom? LOA

Svar: Det är inte tillåtet med bländande vitt ljus bakåt vid färd på väg.

Anders Karlsson
Polisinspektör

Trafikenheten

Svar: Det är inte tillåtet med bländande vitt ljus bakåt vid färd på väg.

Anders Karlsson
Polisinspektör

Trafikenheten