2015-04-01 10:00

2015-04-01 10:00

Vad är förtal?

FRÅGA POLISEN

Vad är förtal? Och vilket straff kan man få? Louise

Svar: Lagen säger att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Straffet är böter.

Kort kan man säga att om en person till en annan lämnar en nedsättande uppgift om tredje person. Dessa ärenden prövas av åklagare om förundersökning ska inledas. Bedömning görs om åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

Hans Axelsson
Kommissarie

Svar: Lagen säger att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Straffet är böter.

Kort kan man säga att om en person till en annan lämnar en nedsättande uppgift om tredje person. Dessa ärenden prövas av åklagare om förundersökning ska inledas. Bedömning görs om åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

Hans Axelsson
Kommissarie