2015-02-28 10:00

2015-02-28 10:00

Har man företräde?

FRÅGA POLISEN

Om man går till fots med sin cykel - har man företräde vid övergångsställe (som fotgängare) då? Maria

Svar: Ja.

 

Tommy Lindh

Polisinspektör

Svar: Ja.

 

Tommy Lindh

Polisinspektör