2015-02-23 10:00

2015-02-23 10:00

Vad krävs för en husrannsakan?

FRÅGA POLISEN

Vad krävs för att polisen ska få genomföra en husrannsakan? Miffo

Svar: En skälig misstanke om brott. En husrannsakan kan även göras med stöd av polislagen för att eftersöka en person som skall omhändertas av olika skäl.

 

Tommy Lindh

Polisinspektör

Svar: En skälig misstanke om brott. En husrannsakan kan även göras med stöd av polislagen för att eftersöka en person som skall omhändertas av olika skäl.

 

Tommy Lindh

Polisinspektör