2015-02-09 10:00

2015-02-09 10:00

Får man övningsköra med passagerare?

FRÅGA POLISEN

Får man ha passagerare med sig när man övningskör? Vilsen

Svar: Det finns inget förbud om passagerare vid övningskörning. Det är handledaren som räknas som förare.

Anders Karlsson
Polisinspektör

Trafikenheten

Svar: Det finns inget förbud om passagerare vid övningskörning. Det är handledaren som räknas som förare.

Anders Karlsson
Polisinspektör

Trafikenheten