2017-08-09 12:08

2017-08-09 12:08

Avled efter fall

LEX MARIA

Landstinget i Värmland har lämnat in en anmälan enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, efter att en patient fallit ur en karmstol och hittats liggande på golvet.

Vid röntgen upptäcktes en blödning under skallbenet. Patienten fick därefter palliativ vård och avlider senare.

Vid röntgen upptäcktes en blödning under skallbenet. Patienten fick därefter palliativ vård och avlider senare.