2016-09-27 15:56

2016-09-27 15:56

Kyrkor delar på 28 miljoner

VÄRMLAND

Karlstad stifts kyrkor och kyrkogårdar i Värmland och Dalsland får dela på 28 miljoner kronor. Stiftsstyrelsen har beslutat om 63 projekt som får dela på den kyrkoantivariska ersättningen, KAE.

12,6 miljoner går till fem mer omfattande projekt: fasad- och takrenovering på Sunne kyrka, fortsatt fasadrenovering av Filipstads kyrka, skiffertakomläggning på Köla kyrka, renovering av tornet på Gillberga kyrka och spån- och skiffertakomläggningen på Lekvattnets kyrka.

Vissa arbeten har redan startat eftersom de varit av mer akut karaktär, men projekten ska genomföras under 2017 och 2018.

Kyrkoantivarisk ersättning är en årlig statlig investering om 460 miljoner till Svenska kyrkan vars syfte är att bevara, använda och utveckla det gemensamma kulturarvet.

12,6 miljoner går till fem mer omfattande projekt: fasad- och takrenovering på Sunne kyrka, fortsatt fasadrenovering av Filipstads kyrka, skiffertakomläggning på Köla kyrka, renovering av tornet på Gillberga kyrka och spån- och skiffertakomläggningen på Lekvattnets kyrka.

Vissa arbeten har redan startat eftersom de varit av mer akut karaktär, men projekten ska genomföras under 2017 och 2018.

Kyrkoantivarisk ersättning är en årlig statlig investering om 460 miljoner till Svenska kyrkan vars syfte är att bevara, använda och utveckla det gemensamma kulturarvet.