2016-09-15 16:45

2016-09-15 16:45

Regionen säger ja till Västra Götaland

VÄRMLAND

I ett tjänsteutlåtande meddelar Region Värmland att man ställer sig bakom Indelningskommitténs förslag till nya regioner.

Med andra ord, Region Värmland ser positivt på att gå samma med västra Götaland.

”Region Värmland menar att argumenten för större jämnstarka regioner är både relevanta och goda. Region Värmland delar därför Indelningskommitténs förslag att dela in Sverige i sex större regioner”, skriver man i sitt förslag till remissvar.

Vidare anser man att utifrån ett regionalekonomiskt och utvecklingsstrategiskt perspektiv finns det argument som talar för att Värmland har ”goda förutsättningar att långsiktigt bygga en konkurrenskraftig region tillsammans med Västra Götaland”.

Ett slutgiltigt beslut tas under nästa veckas regionstyrelsemöte.

Med andra ord, Region Värmland ser positivt på att gå samma med västra Götaland.

”Region Värmland menar att argumenten för större jämnstarka regioner är både relevanta och goda. Region Värmland delar därför Indelningskommitténs förslag att dela in Sverige i sex större regioner”, skriver man i sitt förslag till remissvar.

Vidare anser man att utifrån ett regionalekonomiskt och utvecklingsstrategiskt perspektiv finns det argument som talar för att Värmland har ”goda förutsättningar att långsiktigt bygga en konkurrenskraftig region tillsammans med Västra Götaland”.

Ett slutgiltigt beslut tas under nästa veckas regionstyrelsemöte.