2016-09-02 19:04

2016-09-02 19:04

Vill se fler tågturer

VÄRMLAND: Närtrafik och dubbeldäckare i trafikförsörjningsprogram

Nu har kollektivtrafiknämnden reviderat sitt trafikförsörjningsprogram.
I stort är det samma program, men lite nytt finns med.

I april återremitterades förslaget om regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 av regionfullmäktige. Man ansåg att planerad trafik mot Oslo skulle lyftas ur programmet och att kollektivtrafiknämnden skulle se över möjligheten för en hållbar regional utveckling av kollektivtrafiken.

Under fredagen träffades nämnden och programfrågan lyftes på nytt. I grunden är det samma program, men man har tagit till sig om att se till att det blir en hållbar regional utveckling

– Men kommuner och landstinget har inte så gott om pengar, så den här dialogen blir spännande, säger Mats Sandström (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden

Olika kostnad

Ett av förslagen är att införa närtrafik, vilket kräver att kommunerna vill vara med och betala.

– Närtrafik är för de som bor i glesbygden och som i dag helt saknar kollektivtrafik.

Tanken är att använda befintliga fordon vid lugna tidpunkter på dygnet så att personer då kan beställa en resa.

Vad skulle detta kosta?

– Totalsumman för hela Värmland ligger på fyra miljoner, och kostnaden blir olika för varje kommun.

Ett annat förslag är en effektivare användning av tågflottan. I dag stannar Värmlandstrafik vid Charlottenberg, och kör inte vidare till Kongsvinger som tidigare.

– Och då vi har de befintliga tågen i Värmland kan vi köra några extra rutter på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan. Brasklappen är vad Trafikverket säger om tidtabellen, så det är inte säkert att det går igenom, men det är i alla fall den politiska viljan.

I våras var den inställda Oslosatsningen det som det fokuserades på i programmet.

Vad säger ni om den trafiken i dagsläget?

– Som läget är nu så är det svårt. I våras fanns en liten öppning om att norska staten skulle medverka med sina tågset, men när Örebro drog sig ur så finns det inget vi kan ta upp och börja med igen.

Med i programmet finns också planer på att låta dubbeldäckare trafikera vissa busslinjer i länet.

Vad tror du om de planerna?

– Jag ser det inte som en omöjlighet om kommunerna vill vara med, men det kostar nog. Men jag tycker idén är kul och det finns fördelar med det. Jag gissar att det finns toaletter ombord, säger Mats Sandström med ett skratt.

Det omskrivna trafikförsörjningsprogrammet når regionfullmäktige i december efter att ha varit på remiss i kommunerna och även behandlas av regionstyrelsen och nämnden på nytt.

I april återremitterades förslaget om regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 av regionfullmäktige. Man ansåg att planerad trafik mot Oslo skulle lyftas ur programmet och att kollektivtrafiknämnden skulle se över möjligheten för en hållbar regional utveckling av kollektivtrafiken.

Under fredagen träffades nämnden och programfrågan lyftes på nytt. I grunden är det samma program, men man har tagit till sig om att se till att det blir en hållbar regional utveckling

– Men kommuner och landstinget har inte så gott om pengar, så den här dialogen blir spännande, säger Mats Sandström (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden

Olika kostnad

Ett av förslagen är att införa närtrafik, vilket kräver att kommunerna vill vara med och betala.

– Närtrafik är för de som bor i glesbygden och som i dag helt saknar kollektivtrafik.

Tanken är att använda befintliga fordon vid lugna tidpunkter på dygnet så att personer då kan beställa en resa.

Vad skulle detta kosta?

– Totalsumman för hela Värmland ligger på fyra miljoner, och kostnaden blir olika för varje kommun.

Ett annat förslag är en effektivare användning av tågflottan. I dag stannar Värmlandstrafik vid Charlottenberg, och kör inte vidare till Kongsvinger som tidigare.

– Och då vi har de befintliga tågen i Värmland kan vi köra några extra rutter på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan. Brasklappen är vad Trafikverket säger om tidtabellen, så det är inte säkert att det går igenom, men det är i alla fall den politiska viljan.

I våras var den inställda Oslosatsningen det som det fokuserades på i programmet.

Vad säger ni om den trafiken i dagsläget?

– Som läget är nu så är det svårt. I våras fanns en liten öppning om att norska staten skulle medverka med sina tågset, men när Örebro drog sig ur så finns det inget vi kan ta upp och börja med igen.

Med i programmet finns också planer på att låta dubbeldäckare trafikera vissa busslinjer i länet.

Vad tror du om de planerna?

– Jag ser det inte som en omöjlighet om kommunerna vill vara med, men det kostar nog. Men jag tycker idén är kul och det finns fördelar med det. Jag gissar att det finns toaletter ombord, säger Mats Sandström med ett skratt.

Det omskrivna trafikförsörjningsprogrammet når regionfullmäktige i december efter att ha varit på remiss i kommunerna och även behandlas av regionstyrelsen och nämnden på nytt.