2016-09-02 14:46

2016-09-02 14:47

Varsel troligt i fler kommuner

VÄRMLAND: Till följd av minskade bidrag för mottagande av ensamkommande barn

Den statlig ersättningen för mottagande av ensamkommande barn och unga kommer att sänkas rejält nästa år. Som en konsekvens väntas flera av länets kommuner varsla personal.

Arvika är, som NWT berättade i går, först ut med att varsla personal som en följd av det minskade statliga bidraget. De räknar med att 50 årsanställningar kommer att försvinna när det generella bidraget minskar från 1 900 kronor per person och dygn till 1 350 kronor. För personer över 18 år som bor själva med stöd minskas ersättningen till 750 kronor.

Får nya jobb

Ulf Johansson som är socialchef i Torsby kommun, där det enligt den senaste statistiken från Migrationsverket, bor 73 ensamkommande barn, säger att även de kommer att varsla personal.

– Än så länge är vi bara på planeringsstadiet när det gäller förändringarna. Men vi har tidigare rekryterat internt till HVB-hemmen och jag ser det inte som osannolikt att samtliga som varslas erbjuds andra tjänster inom kommunen, säger han.

Odramatisk förändring

Från början var det tänkt att det minskade bidraget skulle träda gälla redan från 1 januari 2017. Men efter massiv kritik flyttades datumet fram till 1 juli.

– Under den tiden kommer ett antal ungdomar ha fyllt 18 år, då ska de lämna boendena. Och eftersom det inte längre kommer lika många ensamkommande barn och unga till Sverige så kommer förändringarna, som innebär att några hem kommer att stängas, att kunna genomföras ganska naturligt och odramatiskt, säger Ulf Johansson.

Karlstad

Samma scenario som i Torsby och Arvika kan bli verklighet i många kommuner. Totalt finns, enligt Migrationsverkets senaste statistik, 28 771 ensamkommande barn i Sverige, 1 008 av dessa bor i Värmland, 152 bor i Karlstads kommun.

– Vi har inte tänkt stänga några boenden, eftersom ungdomarna måste ha någonstans att bo och det fortsatt finns ett omvårdnadsbehov. Däremot har vi tankar och planer för att minska kostnaderna i takt med att statsbidraget minskar. Förra hösten, när det kom väldigt många barn till Sverige räckte inte våra platser till och vi tvingades köpa in boendeplatser på andra håll i landet. Att ta tillbaka de placeringarna till Karlstad är ett sätt att minska kostnaderna, säger Björn Vestberg chef för Karlstads kommuns enhet för ensamkommande barn och unga.

Arvika är, som NWT berättade i går, först ut med att varsla personal som en följd av det minskade statliga bidraget. De räknar med att 50 årsanställningar kommer att försvinna när det generella bidraget minskar från 1 900 kronor per person och dygn till 1 350 kronor. För personer över 18 år som bor själva med stöd minskas ersättningen till 750 kronor.

Får nya jobb

Ulf Johansson som är socialchef i Torsby kommun, där det enligt den senaste statistiken från Migrationsverket, bor 73 ensamkommande barn, säger att även de kommer att varsla personal.

– Än så länge är vi bara på planeringsstadiet när det gäller förändringarna. Men vi har tidigare rekryterat internt till HVB-hemmen och jag ser det inte som osannolikt att samtliga som varslas erbjuds andra tjänster inom kommunen, säger han.

Odramatisk förändring

Från början var det tänkt att det minskade bidraget skulle träda gälla redan från 1 januari 2017. Men efter massiv kritik flyttades datumet fram till 1 juli.

– Under den tiden kommer ett antal ungdomar ha fyllt 18 år, då ska de lämna boendena. Och eftersom det inte längre kommer lika många ensamkommande barn och unga till Sverige så kommer förändringarna, som innebär att några hem kommer att stängas, att kunna genomföras ganska naturligt och odramatiskt, säger Ulf Johansson.

Karlstad

Samma scenario som i Torsby och Arvika kan bli verklighet i många kommuner. Totalt finns, enligt Migrationsverkets senaste statistik, 28 771 ensamkommande barn i Sverige, 1 008 av dessa bor i Värmland, 152 bor i Karlstads kommun.

– Vi har inte tänkt stänga några boenden, eftersom ungdomarna måste ha någonstans att bo och det fortsatt finns ett omvårdnadsbehov. Däremot har vi tankar och planer för att minska kostnaderna i takt med att statsbidraget minskar. Förra hösten, när det kom väldigt många barn till Sverige räckte inte våra platser till och vi tvingades köpa in boendeplatser på andra håll i landet. Att ta tillbaka de placeringarna till Karlstad är ett sätt att minska kostnaderna, säger Björn Vestberg chef för Karlstads kommuns enhet för ensamkommande barn och unga.