2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Lägre älgtilldelning väntas

VÄRMLAND: 3 300 fällda älgar rapporterades i fjol

Om en dryg månad sparkar årets älgjaktsäsong i gång på allvar i länet.
Och antalet älgar i tilldelningen kommer bli lägre än tidigare år.

Under fjolårets värmländska älgjakt fälldes 3 300 av de tilldelade älgarna, vilket kan jämföras med 6 700 älgar år 2012. I statistiken kan man gå tillbaka till 1978 och då var det 14 000 älgar som fälldes i de värmländska skogarna. Men att komma upp i de siffrorna är inget att sukta efter.

– Det vore ohållbart och en katastrof för skogsägare och trafik.

Det säger Kari Langöen, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Värmland. Hon och hennes kollegor håller just nu på att se över det sista så att alla beslut ska tas innan jakten startar. Men det är inte de som bestämmer hur många som ska skjutas, utan det är upp till älgförvaltningarna att bedöma läget.

– Och det är ganska mycket som de här grupperna måste ta hänsyn till, och det är det som vi nu håller på att titta om man gjort.

Problem för bönder

I Värmland måste man bland annat relatera älgbeståndet till vargpopulationen.

– Och där kan det hända saker från år till år.

Därtill måste man också ta hänsyn till trafiken, skogsägare och bönder.

– Värmland är inte hårdast drabbat i trafiken, men det är stora skogsskador och vi får samtal varje vecka från bönder som har problem med älgar, främst på havrefält.

Hur många älgar som kan fällas i år är ännu inte helt fastställt, men Kari Langöen säger att tilldelningen till de olika jaktområdena kommer att bli lägre, i en del fall mycket lägre, än tidigare år.

– Men vi har inga indikationer på att någon ställer in jakten, men det finns ett visst missnöje att det är en lägre avskjutning.

Under fjolårets värmländska älgjakt fälldes 3 300 av de tilldelade älgarna, vilket kan jämföras med 6 700 älgar år 2012. I statistiken kan man gå tillbaka till 1978 och då var det 14 000 älgar som fälldes i de värmländska skogarna. Men att komma upp i de siffrorna är inget att sukta efter.

– Det vore ohållbart och en katastrof för skogsägare och trafik.

Det säger Kari Langöen, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Värmland. Hon och hennes kollegor håller just nu på att se över det sista så att alla beslut ska tas innan jakten startar. Men det är inte de som bestämmer hur många som ska skjutas, utan det är upp till älgförvaltningarna att bedöma läget.

– Och det är ganska mycket som de här grupperna måste ta hänsyn till, och det är det som vi nu håller på att titta om man gjort.

Problem för bönder

I Värmland måste man bland annat relatera älgbeståndet till vargpopulationen.

– Och där kan det hända saker från år till år.

Därtill måste man också ta hänsyn till trafiken, skogsägare och bönder.

– Värmland är inte hårdast drabbat i trafiken, men det är stora skogsskador och vi får samtal varje vecka från bönder som har problem med älgar, främst på havrefält.

Hur många älgar som kan fällas i år är ännu inte helt fastställt, men Kari Langöen säger att tilldelningen till de olika jaktområdena kommer att bli lägre, i en del fall mycket lägre, än tidigare år.

– Men vi har inga indikationer på att någon ställer in jakten, men det finns ett visst missnöje att det är en lägre avskjutning.