2016-09-02 16:37

2016-09-02 16:37

KD-uttalande speglar öppnare hållning mot SD

Hans Lödén, docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet

Ebba Busch Thor (KD) säger att SD inte är ett rasistiskt parti och hotell Gustaf Fröding fick backa på beslutet om att ställa in föreställningar med SD-sympatiserande Peter Jezewski.

Har rumsrent är SD i dag?

– Ett parti med 17 procent av väljarna bakom sig jämför med ett som har 4 procent har förstås större kraft när man hävdar att man bör lyssnas på. Deras möjlighet att synas och verka har ökat och det gör att fler vågar framträda och visa sitt stöd.

– Men jag tror att de som är motståndare till politiken är lika övertygade om att de inte är rumsrena som tidigare. Rumsrent är en fråga om perspektiv.

Ebba Busch Thor tycker att partiet inte är rasistiskt, många håller inte med. Vad tänker du om det?

– Det är en delvis förvirrad debatt om rasismen i partiet. Först måste man bestämma sig för vad man menar att partiet är. Ska man titta bara på partiprogrammet, eller också vilka motioner som läggs, vad företrädare säger i officiella sammanhang och i inofficiella.

Kan fler partier börja öppna för samarbete?

– Ebba Busch Thors uttalande återspeglar nog en uppfattning som finns på fler håll bland borgerliga politiker. På den kommunala sidan har vi redan sett att det har öppnats för samarbete. Jag tror att det är en glidning på gång.

Kan man öppet säga att man sympatiserar med SD i dag på en middag med lite blandat folk?

– Ja, det tror jag, men nu spekulerar jag bara. Att artisten Peter Jezewski går ut med sina sympatier och vidhåller dem tror jag kan ses som ett uttryck för ett nytt läge.

Hur är SD-ställning jämfört med motsvarande partier i Europa?

– Det finns betydligt äldre partier, till exempel i Norge och Frankrike och det finns också betydligt yngre som i Tyskland. Det har varit en successiv frammarsch med framgångar och bakslag sedan många år. SD har hållit på i 25 år och det vi ser är resultatet av ett tålmodigt arbete. Det speglar ett missnöje med framför allt invandringen och som kan ha spätts på finanskrisen som gjort att många i Europa fått det sämre.

Har SD:s motsvarigheter i andra europeiska länder samma mönster med anhängare av näthatare och bombhotare som ställer sig utanför demokratiska principer?

– Den typer av personer finns i alla länder och de har troligen en tendens att söka sig till partier som uttrycker sig konfrontatoriskt.

SD har 17 i senaste mätningen, hur tror du att det ser ut framåt?

– Det som har hänt är att uppgången har avtagit. Andra partier pratar också om flyktingfrågan men å andra sidan har SD haft tid på sig att etablera sig som ett parti som är anti EU och anti globalisering. Och att det finns gehör för den politiken har vi sett genom Brexit i Storbritannien.

Har rumsrent är SD i dag?

– Ett parti med 17 procent av väljarna bakom sig jämför med ett som har 4 procent har förstås större kraft när man hävdar att man bör lyssnas på. Deras möjlighet att synas och verka har ökat och det gör att fler vågar framträda och visa sitt stöd.

– Men jag tror att de som är motståndare till politiken är lika övertygade om att de inte är rumsrena som tidigare. Rumsrent är en fråga om perspektiv.

Ebba Busch Thor tycker att partiet inte är rasistiskt, många håller inte med. Vad tänker du om det?

– Det är en delvis förvirrad debatt om rasismen i partiet. Först måste man bestämma sig för vad man menar att partiet är. Ska man titta bara på partiprogrammet, eller också vilka motioner som läggs, vad företrädare säger i officiella sammanhang och i inofficiella.

Kan fler partier börja öppna för samarbete?

– Ebba Busch Thors uttalande återspeglar nog en uppfattning som finns på fler håll bland borgerliga politiker. På den kommunala sidan har vi redan sett att det har öppnats för samarbete. Jag tror att det är en glidning på gång.

Kan man öppet säga att man sympatiserar med SD i dag på en middag med lite blandat folk?

– Ja, det tror jag, men nu spekulerar jag bara. Att artisten Peter Jezewski går ut med sina sympatier och vidhåller dem tror jag kan ses som ett uttryck för ett nytt läge.

Hur är SD-ställning jämfört med motsvarande partier i Europa?

– Det finns betydligt äldre partier, till exempel i Norge och Frankrike och det finns också betydligt yngre som i Tyskland. Det har varit en successiv frammarsch med framgångar och bakslag sedan många år. SD har hållit på i 25 år och det vi ser är resultatet av ett tålmodigt arbete. Det speglar ett missnöje med framför allt invandringen och som kan ha spätts på finanskrisen som gjort att många i Europa fått det sämre.

Har SD:s motsvarigheter i andra europeiska länder samma mönster med anhängare av näthatare och bombhotare som ställer sig utanför demokratiska principer?

– Den typer av personer finns i alla länder och de har troligen en tendens att söka sig till partier som uttrycker sig konfrontatoriskt.

SD har 17 i senaste mätningen, hur tror du att det ser ut framåt?

– Det som har hänt är att uppgången har avtagit. Andra partier pratar också om flyktingfrågan men å andra sidan har SD haft tid på sig att etablera sig som ett parti som är anti EU och anti globalisering. Och att det finns gehör för den politiken har vi sett genom Brexit i Storbritannien.