2016-09-01 18:01

2016-09-01 18:01

Värmlandstrafiks styrelse fick sig en uppsträckning

POLITIK: "Styrelsen inget forum för partipolitik"

Bråket om tågstoppen har nu lett till att Värmlandstrafiks styrelse har fått något som kan tolkas som en uppsträckning. Vid senaste mötet betonades att ledamöterna ska verka för företagets bästa och inte driva partipolitik.

Alla nödvändiga beslut är egentligen redan fattade om vilken stoppstruktur som ska gälla för lokaltågen på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan från 2017. Fyra anhalter försvinner på den första och fem på den andra. En tionde, Frykåsen, skulle också ha försvunnit men blir nu kvar.

Beslutet togs alldeles i slutet av maj av styrelsen för Värmlandstrafik AB, det företag som på Region Värmlands uppdrag planerar och driver det mesta av kollektivtrafiken i Värmland. Men det togs inte utan vånda. Diskussionen sägs ha varit intensiv och möjligen till och med högljudd.

Två ledamöter, företrädare för Centerpartiet och Miljöpartiet, röstade emot och lämnade en lång reservation där de argumenterade för sina ståndpunkter. Två ersättare, företrädare för Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet, deklarerade att de stödde den långa reservationen. Däremot var Moderaternas ledamot inte med på detta motstånd.

Tog inte slut

Men debatten tog inte slut där. Värmlandssamverkans sex landstingsråd skrev en debattartikel där de argumenterade för fortsatta tågstopp på alla de nuvarande anhalterna. Man hävdade dessutom att Värmlandstrafik inte hade rätt att fatta beslut om stoppstrukturen. Det beslutet borde fattas av ägaren Region Värmland och dess kollektivtrafiknämnd.

Frågan kom upp i kollektivtrafiknämnden någon vecka före midsommar men majoriteten avslog alla propåer och en ny reservation skrevs ihop.

Samtidigt fördes intensiv debatt i NWT och på sociala medier. I den debatten deltog flera av Värmlandstrafiks styrelseledamöter, till synes med hull och hår.

Debatten noterades av Värmlandstrafiks lekmannarevisorer. De tog initiativ till möten med styrelsens presidium, med de två reservanterna, med vd och med regiondirektören. Revisorerna betonade att styrelsens ledamöter ska verka för företagets bästa. Den partipolitiska debatten ska inte föras i Värmlandstrafiks styrelse.

Vid senaste styrelsemötet togs frågan upp och alla ombads yttra sig. Några invändningar restes inte.

Alla nödvändiga beslut är egentligen redan fattade om vilken stoppstruktur som ska gälla för lokaltågen på Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan från 2017. Fyra anhalter försvinner på den första och fem på den andra. En tionde, Frykåsen, skulle också ha försvunnit men blir nu kvar.

Beslutet togs alldeles i slutet av maj av styrelsen för Värmlandstrafik AB, det företag som på Region Värmlands uppdrag planerar och driver det mesta av kollektivtrafiken i Värmland. Men det togs inte utan vånda. Diskussionen sägs ha varit intensiv och möjligen till och med högljudd.

Två ledamöter, företrädare för Centerpartiet och Miljöpartiet, röstade emot och lämnade en lång reservation där de argumenterade för sina ståndpunkter. Två ersättare, företrädare för Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet, deklarerade att de stödde den långa reservationen. Däremot var Moderaternas ledamot inte med på detta motstånd.

Tog inte slut

Men debatten tog inte slut där. Värmlandssamverkans sex landstingsråd skrev en debattartikel där de argumenterade för fortsatta tågstopp på alla de nuvarande anhalterna. Man hävdade dessutom att Värmlandstrafik inte hade rätt att fatta beslut om stoppstrukturen. Det beslutet borde fattas av ägaren Region Värmland och dess kollektivtrafiknämnd.

Frågan kom upp i kollektivtrafiknämnden någon vecka före midsommar men majoriteten avslog alla propåer och en ny reservation skrevs ihop.

Samtidigt fördes intensiv debatt i NWT och på sociala medier. I den debatten deltog flera av Värmlandstrafiks styrelseledamöter, till synes med hull och hår.

Debatten noterades av Värmlandstrafiks lekmannarevisorer. De tog initiativ till möten med styrelsens presidium, med de två reservanterna, med vd och med regiondirektören. Revisorerna betonade att styrelsens ledamöter ska verka för företagets bästa. Den partipolitiska debatten ska inte föras i Värmlandstrafiks styrelse.

Vid senaste styrelsemötet togs frågan upp och alla ombads yttra sig. Några invändningar restes inte.