2016-08-25 12:53

2016-08-25 15:32

Beslut om "FBK-pengar" uppskjutet

VÄRMLAND

Under torsdagens regionstyrelsemöte skulle det beslutas om ”FBK-pengarna”.
Det slutade med återremittering.
– Vi har inte kommunicerat det här på ett hundraprocentigt sätt, säger ordförande Tomas Riste (S).

Han säger att styrelsen är enig om att man ska jobba med den här frågan, som man anser viktig, tillsammans med Färjestad BK och de som ser deras matcher. Frågan det handlar om är jämlik och inkluderande kommunikation.

– Det är en svårare grupp än vi jobbat med tidigare, vilket gör att det här är positivt.

Trots detta återremitterades alltså frågan. Anledningen är att underlaget inte anses komplett.

– Jag tror att vi kan lära oss att innehållsmässigt visa bättre på vad arbetet ska gå ut på, och vi ska börja med att berätta hur vi tänkt, säger Tomas Riste.

– Vi tog för lätt på det.

Ärendet har fått kritik från flera håll, bland annat från andra idrottsklubbar. Vilket naturligtvis nått styrelsen.

– En del är förbannade på pengarna, en del menar att det är fel förening. Men vårt uppdrag är att fördela medel till såväl kultur som idrott, säger Tomas Riste.

Valet av föreningen säger Stina Höök (M), 2:e vice ordförande regionstyrelsen, handlar om att man vill nå ut med det arbete man gör.

Arbetet kallas samverkansprojekt. Hedvig Bergenheim, kommunikationschef på region Värmland, säger såhär om det:

– Det här arbetet har inga tydliga projektbitar, utan vi vill utforma det här tillsammans med Färjestad, genom workshops och utbildningar, för att se hur det blir.

Inget jäv

Och det är det som inte varit tydligt nog. Nu kommer ärendet behandlas på nytt och man ska ”grunda det lite mer” som Tomas Riste uttrycker det.

– Vi ska få en form som stödjer innehållet bättre, säger Hedvig Bergenheim.

Även frågan om en eventuell jävsituation kom upp. Regiondirektören Lars Christensen, Region Värmlands högste tjänsteman, är sambo med Handelskammarens vd Frida Johansson, som också är medlem i FBK:s styrelse. Men där fanns inga problem enligt Tomas Riste.

– Summan 600 000 kronor är av den typen att tjänstemän själva kan fatta beslut om själva.

Ett eventuellt beslut om pengar för 2017 skulle också ha fattats av biträdanden regiondirektören.

Har hela det här ärendet gått för fort?

– Ja, så kan man säga, säger Hedvig Bergenheim.

När ärendet kan nå styrelsen på nytt är inte klart, men troligen inom ett par månader.

– Det är viktigt att det får ta den tid det tar, säger Marianne Nilsson, genusutvecklare på Region Värmland.

Han säger att styrelsen är enig om att man ska jobba med den här frågan, som man anser viktig, tillsammans med Färjestad BK och de som ser deras matcher. Frågan det handlar om är jämlik och inkluderande kommunikation.

– Det är en svårare grupp än vi jobbat med tidigare, vilket gör att det här är positivt.

Trots detta återremitterades alltså frågan. Anledningen är att underlaget inte anses komplett.

– Jag tror att vi kan lära oss att innehållsmässigt visa bättre på vad arbetet ska gå ut på, och vi ska börja med att berätta hur vi tänkt, säger Tomas Riste.

– Vi tog för lätt på det.

Ärendet har fått kritik från flera håll, bland annat från andra idrottsklubbar. Vilket naturligtvis nått styrelsen.

– En del är förbannade på pengarna, en del menar att det är fel förening. Men vårt uppdrag är att fördela medel till såväl kultur som idrott, säger Tomas Riste.

Valet av föreningen säger Stina Höök (M), 2:e vice ordförande regionstyrelsen, handlar om att man vill nå ut med det arbete man gör.

Arbetet kallas samverkansprojekt. Hedvig Bergenheim, kommunikationschef på region Värmland, säger såhär om det:

– Det här arbetet har inga tydliga projektbitar, utan vi vill utforma det här tillsammans med Färjestad, genom workshops och utbildningar, för att se hur det blir.

Inget jäv

Och det är det som inte varit tydligt nog. Nu kommer ärendet behandlas på nytt och man ska ”grunda det lite mer” som Tomas Riste uttrycker det.

– Vi ska få en form som stödjer innehållet bättre, säger Hedvig Bergenheim.

Även frågan om en eventuell jävsituation kom upp. Regiondirektören Lars Christensen, Region Värmlands högste tjänsteman, är sambo med Handelskammarens vd Frida Johansson, som också är medlem i FBK:s styrelse. Men där fanns inga problem enligt Tomas Riste.

– Summan 600 000 kronor är av den typen att tjänstemän själva kan fatta beslut om själva.

Ett eventuellt beslut om pengar för 2017 skulle också ha fattats av biträdanden regiondirektören.

Har hela det här ärendet gått för fort?

– Ja, så kan man säga, säger Hedvig Bergenheim.

När ärendet kan nå styrelsen på nytt är inte klart, men troligen inom ett par månader.

– Det är viktigt att det får ta den tid det tar, säger Marianne Nilsson, genusutvecklare på Region Värmland.