2016-08-24 10:57

2016-08-24 10:57

"Jag opererades mot min vilja"

VÄRMLAND: Anmäler landstinget

Kvinnan fick sin livmoder bortopererad – trots att hon inte ville.
Nu har hon anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

– Jag vill inte att flera ska drabbas på samma sätt, säger hon.

Det var 2014 som kvinnan, som i dag är närmare 80 år, sökte läkare på grund av lättare besvär i underlivet.

– Läkaren påstod att jag hade cancer och skulle ta bort livmodern. Jag sa ”varför ska man ta bort friska organ”? berättar kvinnan.

Hon hade då, efter en skrapning av livmodern, fått besked om det inte fanns någon cancer.

Trots det genomfördes operationen som blev komplicerad på grund av tidigare operationer i kvinnans buk:

– Tre läkare höll på i fem timmar. Och proverna som togs då visade inte heller på cancer, berättar kvinnan.

Däremot fick hon svåra men och måste vårdas i drygt två månader på sjukhus med bland annat blodförgiftning.

Kvinnan har än i dag problem efter operationen:

– Den har påverkat min livskvalitet. Jag har fortfarande problem med urinvägsinfektioner och diarré. Jag måste alltid förvissa mig om att ha en toalett i närheten. Trots det kan det bli olyckor, skriver kvinnan i anmälan till IVO.

Kvinnan önskar i dag att hon sagt nej till operationen:

– Jag skulle ha stått på mig. Men det är svårt att protestera. Men detta önskar jag ingen annan människa. Det har kostat mig såväl lidande som pengar.

– Jag vill inte att flera ska drabbas på samma sätt, säger hon.

Det var 2014 som kvinnan, som i dag är närmare 80 år, sökte läkare på grund av lättare besvär i underlivet.

– Läkaren påstod att jag hade cancer och skulle ta bort livmodern. Jag sa ”varför ska man ta bort friska organ”? berättar kvinnan.

Hon hade då, efter en skrapning av livmodern, fått besked om det inte fanns någon cancer.

Trots det genomfördes operationen som blev komplicerad på grund av tidigare operationer i kvinnans buk:

– Tre läkare höll på i fem timmar. Och proverna som togs då visade inte heller på cancer, berättar kvinnan.

Däremot fick hon svåra men och måste vårdas i drygt två månader på sjukhus med bland annat blodförgiftning.

Kvinnan har än i dag problem efter operationen:

– Den har påverkat min livskvalitet. Jag har fortfarande problem med urinvägsinfektioner och diarré. Jag måste alltid förvissa mig om att ha en toalett i närheten. Trots det kan det bli olyckor, skriver kvinnan i anmälan till IVO.

Kvinnan önskar i dag att hon sagt nej till operationen:

– Jag skulle ha stått på mig. Men det är svårt att protestera. Men detta önskar jag ingen annan människa. Det har kostat mig såväl lidande som pengar.