2016-08-23 12:20

2016-08-23 12:24

Här är största hundfaran

VÄRMLAND: Ny försäkringsstatistik

Antalet skadade eller dödade hundar i skog och mark ser ut att minska. Största hotet mot våra hundars liv och hälsa är trafiken.

Försäkringsbolaget Agria har just släppt sin statistik över dödade och skadade hundar 2015.

Den visar på några trender:

• Antalet hundar skadade och dödade i trafiken är det lägsta på tio år.

• Vildsvinsskador minskar.

• Skador och dödsfall av skott minskar.

• Skador och dödsfall av varg och björn ökar – men från låga nivåer

• Skador av odefinierat vilt stiger med ett tiotal hundar.

Ökad användning av skyddsväst och bättre utbildade jägare tros vara några av förklaringarna till de minskade skadorna.

Så här många hundar dödades och skadades 2015 i Sverige (2014 i parentes)

• Trafik: 483 (544)

• Skott: 14 (25)

• Drunkning: 30 (34)

• Tåg: 20 (28)

• Varg: 17 (5)

• Lo: 1 (2)

• Björn: 5 (2)

• Vildsvin: 96 (149)

• Vilt/vilda djur: 95 (85)

• Försvunnen under jakt: 14 (25)

Men statistiken ser också olika ut om man jämför mellan olika delar av landet.

Det är till exempel av naturliga skäl större risk att en hund blir dödad eller skadad av varg där varg faktiskt finns.

Olika risker i landet

Därför har Agria delat upp statistiken för att visa på olika risker i olika delar av landet (se faktaruta).

För varglänen – i Agrias statistik Dalarna, Gävleborg och Värmland – riskerar 3,4 hundar på 10 000 att dödas eller skadas av varg.

I resten av Sverige är motsvarande siffra 0,3 hundar på 10 000.

Å andra sidan är risken att hunden skadas eller dödas av vildsvin mindre i varglänen (0,6 på 10 000) än i resten av Sverige (2,4 på 10 000 hundar).

Risken för skottskador är något högre i varglänen: ( 0,9 på 10 000 hundar) än i resten av Sverige (0,3 på 10 000).

Siffrorna gäller bara för hundar försäkrade i Agria – enligt bolagets egna uppgifter betyder det 40 procent av alla försäkrade hundar.

Försäkringsbolaget Agria har just släppt sin statistik över dödade och skadade hundar 2015.

Den visar på några trender:

• Antalet hundar skadade och dödade i trafiken är det lägsta på tio år.

• Vildsvinsskador minskar.

• Skador och dödsfall av skott minskar.

• Skador och dödsfall av varg och björn ökar – men från låga nivåer

• Skador av odefinierat vilt stiger med ett tiotal hundar.

Ökad användning av skyddsväst och bättre utbildade jägare tros vara några av förklaringarna till de minskade skadorna.

Så här många hundar dödades och skadades 2015 i Sverige (2014 i parentes)

• Trafik: 483 (544)

• Skott: 14 (25)

• Drunkning: 30 (34)

• Tåg: 20 (28)

• Varg: 17 (5)

• Lo: 1 (2)

• Björn: 5 (2)

• Vildsvin: 96 (149)

• Vilt/vilda djur: 95 (85)

• Försvunnen under jakt: 14 (25)

Men statistiken ser också olika ut om man jämför mellan olika delar av landet.

Det är till exempel av naturliga skäl större risk att en hund blir dödad eller skadad av varg där varg faktiskt finns.

Olika risker i landet

Därför har Agria delat upp statistiken för att visa på olika risker i olika delar av landet (se faktaruta).

För varglänen – i Agrias statistik Dalarna, Gävleborg och Värmland – riskerar 3,4 hundar på 10 000 att dödas eller skadas av varg.

I resten av Sverige är motsvarande siffra 0,3 hundar på 10 000.

Å andra sidan är risken att hunden skadas eller dödas av vildsvin mindre i varglänen (0,6 på 10 000) än i resten av Sverige (2,4 på 10 000 hundar).

Risken för skottskador är något högre i varglänen: ( 0,9 på 10 000 hundar) än i resten av Sverige (0,3 på 10 000).

Siffrorna gäller bara för hundar försäkrade i Agria – enligt bolagets egna uppgifter betyder det 40 procent av alla försäkrade hundar.

Olycksfallsrisk för hund i varglän

Så här ser Agrias olycksriskstatistik för hund i länen Värmland-Dalarna-Gävleborg ut.

Risktal innebär att hunden skadats eller dött.

Siffror för varg och vildsvin skiljer sig från övriga Sverige (se ovan).

Risk per 10 000 hundar år 2015

• Drunkning: 1,2

• Dödad eller skadad av varg: 3,4

• Dödad/skadad av vilt: 0,5

• Skottskada: 0,9

Trafikskada: 22,2

Källa: Agria