2016-08-05 11:34

2016-08-05 11:34

Inget bra år för bostadsbolagen

VÄRMLAND: Tio av 15 kommunala företag gjorde negativa resultat

I Värmland försämrade tio av 15 kommunala bostadsbolag sina resultat under 2015.
Sämst gick det för Hammaröbostäder som gick minus 23 miljoner kronor. Största överskottet hade KBAB i Karlstad som hade en vinst på 108 miljoner kronor.

Det är tidningen Hem & Hyra som har gått igenom resultaten för landets alla kommunala bostadsbolag under förra året.

Och sammanställningen visar att 2015 generellt var ett mycket bra år rent resultatmässigt för de kommunala bostadsbolagen. Men i Värmlands län gick det sämre. Där försämrade tio av 15 kommunala bostadsbolag sina resultat.

Den totala vinsten minskade från 153 till 101 miljoner kronor. Sämsta resultatet hittar man hos Hammaröbostäder som redovisade ett minus på 22,6 miljoner kronor.

Huvudorsaken till detta var att bolaget gjorde nedskrivningar för renoveringarna på Lillängen med 53 miljoner kronor och för nyproduktionen vid Lillängshamnen med 30 miljoner.

Ytterligare tre andra kommunala bostadsbolag redovisade negativa resultat. Kristinehamnsbostäder gick 12 miljoner kronor back, för Årjängs bostads AB var underskottet 7,4 miljoner kronor och Grums hyresbostäder hade ett negativt resultat på 1 miljon kronor för 2015.

Betydligt bättre gick det för KBAB som gjorde ett överskott på hela 108,5 miljoner kronor. Näst bäst gick det för Kilsbostäder som gick 11,4 miljoner plus följt av Arvika fastighets AB där överskottet blev 6,9 miljoner kronor.

Det är tidningen Hem & Hyra som har gått igenom resultaten för landets alla kommunala bostadsbolag under förra året.

Och sammanställningen visar att 2015 generellt var ett mycket bra år rent resultatmässigt för de kommunala bostadsbolagen. Men i Värmlands län gick det sämre. Där försämrade tio av 15 kommunala bostadsbolag sina resultat.

Den totala vinsten minskade från 153 till 101 miljoner kronor. Sämsta resultatet hittar man hos Hammaröbostäder som redovisade ett minus på 22,6 miljoner kronor.

Huvudorsaken till detta var att bolaget gjorde nedskrivningar för renoveringarna på Lillängen med 53 miljoner kronor och för nyproduktionen vid Lillängshamnen med 30 miljoner.

Ytterligare tre andra kommunala bostadsbolag redovisade negativa resultat. Kristinehamnsbostäder gick 12 miljoner kronor back, för Årjängs bostads AB var underskottet 7,4 miljoner kronor och Grums hyresbostäder hade ett negativt resultat på 1 miljon kronor för 2015.

Betydligt bättre gick det för KBAB som gjorde ett överskott på hela 108,5 miljoner kronor. Näst bäst gick det för Kilsbostäder som gick 11,4 miljoner plus följt av Arvika fastighets AB där överskottet blev 6,9 miljoner kronor.